ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

ที่ติดต่อ
ไทย
 

National headquarters

igus® (Thailand) Co.Ltd.
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: info@igus.co.th
 

Head of Asia Pacific

igus® Singapore Pte Ltd. Carsten Haecker
84 Genting Lane
#06-03 Axxel Innovation Centre
Singapore 349584
หมายเลขโทรศัพท์.: +65 6487 1411
โทรศัพท์มือถือ: +65 9755 3039
แฟกซ์ +65 6487 1511
อีเมล: chaecker@igus.com.sg
 

Sales Director

igus® Thailand Co.Ltd
East Central / Other Provinces
Narakorn Narangsiya
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)92 980 3145
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: nnarangsiya@igus.co.th
 

Territory Sales Leader

igus® Thailand Co.Ltd
Bearings
North/West Central
Chadchanon Pathumworachat
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)91 740 5246
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: cpathumworachat@igus.co.th
 

Senior Sales Engineer

igus® Thailand Co.Ltd
Bearings
South/West
Nattaphon Wimonratpanya
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)61 251 4638
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: nwimonratpanya@igus.co.th
 

Sales Engineer

igus Thailand Co. Ltd
Bearings
East
Thapanan Jaturongkwanid
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)63 842 5999
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: tjaturongkwanid@igus.co.th
 

Sales Engineer

igus Thailand Co.Ltd
Bearings
Central
Jiratip Raocharoenporn
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)82 949 9062
แฟกซ์ + 66 (0)2 587 4898
อีเมล: jraocharoenporn@igus.co.th
 

Sales Engineer

igus Thailand Co.Ltd
Bearings
Tanakorn Pimolsettapun
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66(0) 98 358 7854
แฟกซ์ + 66 (0)2 587 4898
อีเมล: tpimolsettapun@igus.net
 

Sales Engineer

igus Thailand Co.Ltd
Bearings
Kanasanan Prempreesin
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)97 007 8842
แฟกซ์ + 66 (0)2 587 4898
อีเมล: KPrempreesin@igus.net
 

Territory Sales Leader

igus® Thailand Co.Ltd
e-chains® & chainflex®
North/West Central
Apipol Vivatcharakoset
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)98 829 9985
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: avivatcharakoset@igus.co.th
 

Sales Engineer

igus® Thailand Co.Ltd
e-chains® & chainflex®
East
Kwansirin Sukprasert
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30,
Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)61 181 1463
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: kchokpaibul@igus.co.th
 

Sales Engineer

igus® Thailand Co.Ltd
e-chains® & chainflex®
East Central
Pongpisoot Kittisangsuwan
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)98 279 3261
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: pkittisangsuwan@igus.co.th
 

Sales Engineer

igus® Thailand Co.Ltd
e-chains® & chainflex®
West / Central Thailand
Pongpol Kientchockwiwat
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)95 927 8563
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: pkientchockwiwat@igus.co.th
 

Sales Engineer

igus® Thailand Co.Ltd
e-chains® & chainflex®
Anapat Jaroenjun
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)82 949 9405
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: AJaroenjun@igus.co.th
 

Sales Engineer

igus® Thailand Co.Ltd
e-chains® & chainflex®
Passpoom Rengsampratuan
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 98 829 9592
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: PRengsampratuan@igus.net
 

Sales Engineer

igus® Thailand Co.Ltd
e-chains® & chainflex®
Ukrit Tipsepa
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66(0) 92 399 9525
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: utipsepa@igus.net
 

Office Manager

igus® Thailand Co.Ltd Ekkachai Sungchat
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
โทรศัพท์มือถือ: +66 (0)92 247 3291
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: esungchat@igus.co.th
 

Marketing Officer

igus Thailand Co.Ltd Voravadhana Asavaphongsavanich
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ +66(0)2 587 4898
อีเมล: vasavaphongsavanich@igus.co.th
 

Marketing Officer

igus Thailand Co.Ltd Kanya Singkan
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ +66(0)2 587 4898
อีเมล: ksingkan@igus.net
 

Marketing Officer

igus Thailand Co.Ltd Apisara Wongtaladkwon
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ +66(0)2 587 4898
อีเมล: awongtaladkwon@igus.net
 

Accounts Officer

igus Thailand Co.Ltd Suwanet Seatang (Nueng)
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ +66 (0)2 587 4898
อีเมล: sseatang@igus.co.th
 

Accounts Officer

igus® Thailand Co.Ltd Phunyaporn Charoenboonniti (Aor)
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ +66(0)2 587 4898
อีเมล: pcharoenboonniti@igus.co.th
 

Senior Customer Service Officer

igus® Thailand Co.Ltd Chakhriya Chokchaikamon
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ + 66 (0)2 587 4898
อีเมล: CChokchaikamon@igus.co.th
 

Customer Service Officer

igus® Thailand Co.Ltd Rattanaporn Samurpark
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ + 66 (0)2 587 4898
อีเมล: rsamurpark@igus.co.th
 

Warehouse Staff

igus® Thailand Co.Ltd Romklao Kamprae
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ + 66 (0)2 587 4898
อีเมล: rkamprae@igus.co.th
 

Warehouse Staff

igus® Thailand Co.Ltd Suabpong Jariyawatthana
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ + 66 (0)2 587 4898
อีเมล: sjariyawatthana@igus.net
 

Warehouse Staff

igus® Thailand Co.Ltd
Warehouse Support
Thakorn Thitimatanatorn
1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand
หมายเลขโทรศัพท์.: +66 (0)2 587 4899
แฟกซ์ + 66 (0)2 587 4898
อีเมล: TThitimatanatorn@igus.co.th