ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Requesting catalogues and samples

You can also download all catalogues and brochures in our download area.

e-chain systems®

Please send us the e-chain system® catalog
Please send us a sample
Specifications for the sample (Part No.)
Contact me by telephone
I would like to have a visit by an igus® consultant

 

chainflex® - cables

Please send us a catalog of the chainflex® cables and accessories
Please send us the catalog "Connectors"
Please send us a sample
Specifications for the sample (Part No.)
Contact me by telephone
I would like to have a visit by an igus® consultant

 

readycable® - Assembled drive cables

Please send us a catalog of the readycable® assembled drive cables
Please send us a sample
Specifications for the sample (Part No.)
Contact me by telephone
I would like to have a visit by an igus® consultant

 

iglidur® plain bearings program

Please send us a catalog of the iglidur® plain bearings program
Please send us a sample
Specifications for the sample (Part No.)
Part. No. Quantity:
Contact me by telephone
I would like to have a visit by an igus® consultant

 

igubal® spherical bearings program

Please send us a catalog of the iglidur® spherical bearings program
Please send us a sample
Specifications for the sample (Part No.)
Part. No. Quantity:
Contact me by telephone
I would like to have a visit by an igus® consultant

 

drylin® linear plain bearings program

Please send us the drylin® linear plain bearings catalog
Please send us a sample
Specifications for the sample (Part No.)
Part. No. Quantity:
Contact me by telephone
I would like to have a visit by an igus® consultant

 

xiros® - polymer ball bearings program

Please send us a catalog of the xiros® polymer ball bearings
Please send us a sample
Specifications for the sample (Part No.)
Part. No. Quantity:
Contact me by telephone
I would like to have a visit by an igus® consultant

 

I have the following project - following query - following requirement


 

ข้อมูลของคุณ

โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนเสมอ

เกี่ยวกับบริษัท:*
ชื่อ:*
นามสกุล:*
โทรศัพท์:
อีเมล:*
หากท่านประสงค์จะขอรับแคตตาล็อกหรือตัวอย่างสินค้ากรุณากรอกที่อยู่ของท่านที่นี่
แบบฟอร์มของที่อยู่:
ถนน:
รหัสไปรษณีย์:
เมือง:
ประเทศ:
จังหวัด:
ใช่ ฉันต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ igus®ทางอีเมล ฉันยอมรับที่จะใช้ข้อมูลของฉันโดย igus® ในรูปแบบข้อความโฆษณาตาม หลักเกณฑ์การป้องกันข้อมูล . ฉันทราบว่าฉันสามารถยกเลิกความยินยอมของฉันได้ทุกเมื่อโดยใช้ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ซึ่งแนบอยู่ในอีเมลทุกฉบับ
ข้าพเจ้ายอมรับกฎ ข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลและการประมวลข้อมูลของข้าพเจ้าท่านสามารถยกเลิกสิทธิอนุญาตนี้ได้ทุกเมื่อ
ส่ง