ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Lubricant-free and precise deflection of conveyor belts

iglidur® knife edge rollers

iglidur® knife edge rollers  
Precise and lubricant-free deflection

igus® has developed its own knife-edge conveyor pulleys to implement conveyor belt deflection for conveyor technology applications. The first standard product range has three iglidur® materials available: the universal iglidur® P210 and the FDA compliant iglidur® A180 (up to 90°C) and iglidur® A350 (up to 180°C). The iglidur® solution is characterized by tight deflection radii and low essential driving power.

Complete freedom from the lubricant of the belt deflection

Low driving power

Tight deflection radii

Long service life of the belt

Cost-effective

High holding times


Application areas: Packaging, material handling, automation, food processing.

 
 
 
Materials table

General features Unit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Density g/cm3 1,4 1,46 1,42
Colour   yellow white blue
Max. moisture absorption at 23 °C and 50 %r.h. Wt.-% 0,3 0,2 0,6
Max. water absorption Wt.-% 0,5 1,3 1,9

Mechanical properties Unit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Max. recommended surface pressure (+20 °C) MPa 50 28 60
Shore-D hardness   75 76 76

Physical and thermal properties Unit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Upper long-term application temperature °C 100 90 180
Upper short-term application temperature °C 160 110 210
Lower application temperature °C -40 -50 -100

Electrical properties Unit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Surface resistance Ω > 1011 > 1011 > 1011

Knife edge roller wear: Glide speed v= 0.3 m/s ; Last P = 1N/mm2

Y-axis: wear in [µm/km]

 

P210 = Allrounder

A180, A350 = FDA-compliant.

PET-P, POM-C = in support of market demand

Soft stainless steel

 

Hard stainless steel

 
 
Part No.:
Shaft diameter d1 [mm]:
Dimensions [mm]
Ordering number d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3.1 9 50 เมื่อร้องขอ 
 H1RLM-0409-50 4.1 9 50 เมื่อร้องขอ 
 H1RLM-0511-70 5.1 11 70 เมื่อร้องขอ 
 H1RLM-0612-70 6.1 12 70 เมื่อร้องขอ 
 H1RLM-0614-70 6.1 14 70 เมื่อร้องขอ 
 H1RLM-0812-70 8.1 12 70 เมื่อร้องขอ 
 H1RLM-0814-70 8.1 14 70 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0309-50 3.1 9 50 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0409-50 4.1 9 50 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0511-70 5.1 11 70 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0514-70 5.1 14 70 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0612-70 6.1 12 70 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0614-70 6.1 14 70 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0812-70 8.1 12 70 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0814-70 8.1 14 70 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0816-77 8.1 16 77 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-0818-70 8.1 18 70 เมื่อร้องขอ 
 P210RLM-1020-70 10.1 20 70 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-0309-50 3.1 9 50 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-0409-50 4.1 9 50 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-0511-70 5.1 11 70 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-0514-70 5.1 14 70 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-0612-70 6.1 12 70 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-0614-70 6.1 14 70 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-0812-70 8.1 12 70 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-0814-70 8.1 14 70 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-0818-70 8.1 18 70 เมื่อร้องขอ 
 A180RLM-1020-70 10.1 20 70 เมื่อร้องขอ 
 A350RLM-0309-50 3.1 9 50 เมื่อร้องขอ 
 A350RLM-0614-70 6.1 14 70 เมื่อร้องขอ 
 A350RLM-0612-70 6.1 12 70 เมื่อร้องขอ 
 A350RLM-0818-70 8.1 18 70 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD หน้าผลิตภัณฑ์ คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
More information: