ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Bar stock - iglidur®

Wear problems are solved quickly and cost-effectively with a large selection of bar stock products from igus®. They are long-lasting and their shape can be adapted individually. Plastic bar stock products made of iglidur® material do not need any additional lubrication and are maintenance-free. They have been specially developed for dynamic applications, have low coefficients of friction and are very hard-wearing. This substantially lengthens the service life of your application. iglidur® bar stock products are available as round rods, tubes or plates of different lengths. Upon request, they can be machined if special shapes are needed. Depending on the application, different iglidur® materials with specific properties can be selected. For example, there are iglidur® plastic bar stock products that withstand temperatures up to +250 °C or have been certified for food and drinking-water applications.

ช่วง

ฟิลเตอร์

'ข้อกำหนดหลัก
Requirements
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 27

iglidur® C500, round bar
 • High resistance to media and temperature
 • Resistant to water vapour
 • Good coefficients of wear and friction

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J350, round bar
 • Excellent coefficient of friction against steel
 • Continuous service temperature up to +180 °C
 • For medium to high loads
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Particularly well-suited to rotating movements

จาก 75.36 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J260, round bar
 • Very good coefficient of friction for low or medium loads
 • Good media resistance
 • Long service life – even on polymer shafts and in other special cases
 • Lubrication and maintenance-free

จาก 83.07 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® JB, round bar
 • Low wear
 • Low coefficient of friction
 • Low humidity absorption
 • Good media resistance

จาก 57.85 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® A350, round bar
 • For use with temperatures up to +180 °C
 • Comply with the requirements of the FDA
 • For medium to high loads
 • Equally good for both oscillating and rotating applications
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Lubrication- and maintenance-free

จาก 38.02 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J3, round bar
 • Specialist for pivoting and pulsating loads
 • Good media resistance
 • Low moisture absorption
 • PTFE-free

จาก 18.69 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® HSD350, round bar
 • Sterilisable
 • For continuous use up to +180° C
 • High media resistance
 • Corrosion-free
 • For wet environments
 • self-lubricating and maintenance-free

จาก 234.22 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J2, round bar
 • Good mechanical properties, robust
 • Cost-effective
 • Good media resistance
 • Lubrication and maintenance-free

จาก 146.97 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® M250, round bar
 • Excellent vibration dampening
 • Resistant to edge loads
 • High impact resistance

จาก 28.82 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J, round bar
 • Low wear against a lot of shaft materials
 • Low coefficients of friction during dry operation
 • Vibration dampening
 • Good resistance to chemicals
 • Best performance with soft shaft materials
 • Low moisture absorption

จาก 10.30 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® T220, round bar
 • Free from ingredients banned or unwanted by the tobacco industry
 • The material complies with food and drug administration (FDA) regulations

จาก 91.34 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® UW160, round bar
 • Ideal for continuous use in liquid media, especially drinking water (KTW-compliant)
 • Good media resistance
 • Extremely wear-resistant in liquids
 • Lubrication and maintenance-free

จาก 63.71 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® GLW, round bar
 • Low-cost material for mass production
 • Applications with static loads
 • Cost-effective
 • Dirt-resistant
 • Resistant to vibrations

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® W300, round bar
 • For a long service life during continuous operation
 • Low coefficient of friction
 • Extremely high abrasion resistance
 • Suitable for rugged and stainless-steel shafts
 • Dirt-resistant

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® P210, round bar
 • Low moisture absorption
 • Good coefficients of friction and wear on almost every shaft
 • Good price/performance ratio

จาก 80.23 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings <br> North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h