ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Accessories TRC and TRE: Fiber rod modules

Fiber rod modules (only for TRC/TRE) - Intelligent problem solution through directed pretension
triflex® R fiber rod module

Fiber rod module with TR.70.80 marked as example is TRC.F.70.1400.1.0 with TR.70.80

 

 • For applications in which too much flexibility is an impediment
 • Generates directed pretension
 • Fiber rods can be integrated through the two guide channels
 • Supplied as preassembled component consisting of triflex® R, inserted and mounted fiber rods
 • Partial reinforcement of triflex® R
 • Selective pretension possible
 • No jams and reduced skidding
 • Automatic reset of the triflex® R in initial position

Diagram of the triflex® R fiber rod module

Fiber rod module: marked as example is TRC.F.70.1400.1.0
A = 5 links projection from the 1st mounting bracket of the universal assembly kit TR.xx.80
B = space for mounting brackets of the universal assembly kit TR.XX.80 (min. 9 links)
C = flexible space of the fiber rod module
D = 1 link as end piece of the fiber rod module
1 = bores for the fiber rod elements
2 = "Trailer Principle"
3 = Fiber rod modules

 

Part No. Assemblye.g. TRC.F.70.1000.1.0
TRC --> series
F --> fibre-rods
70 --> Ø index
1000 --> fibre-rod length
1 --> version
0 --> colour black
 
Recommended lengths of the fibre-rod modules

For series max.
[mm]
TRE/TRC.40 800
TRE/TRC.60 1000
TRE/TRC.70 1200
TRE/TRC.85 1200
TRE/TRC.100

1400

TRE/TRC.125

2000

Product range:

Series TRC fibre-rod modules
Part No. Installation size Length [mm]
 TRC.F.50.0700.1.0 50 700
 TRC.F.50.0600.1.0 50 600
 TRC.F.50.0800.1.0 50 800
 TRC.F.50.0900.1.0 50 900
 TRC.F.50.1000.1.0 50 1000
 TRC.F.50.1200.1.0 50 1200
 TRC.F.50.1400.1.0 50 1400
 TRC.F.50.0400.1.0 50 400
 TRC.F.40.0400.1.0 40 400
 TRC.F.40.0500.1.0 40 500
 TRC.F.40.0600.1.0 40 600
 TRC.F.40.0700.1.0 40 700
 TRC.F.40.0800.1.0 40 800
 TRC.F.40.0900.1.0 40 900
 TRC.F.40.1000.1.0 40 1000
 TRC.F.60.0400.1.0 60 400
 TRC.F.60.0600.1.0 60 600
 TRC.F.60.0800.1.0 60 800
 TRC.F.60.1000.1.0 60 1000
 TRC.F.60.1200.1.0 60 1200
 TRC.F.60.1400.1.0 60 1400
 TRC.F.70.0800.1.0 70 800
 TRC.F.70.0900.1.0 70 900
 TRC.F.70.1000.1.0 70 1000
 TRC.F.70.1200.1.0 70 1200
 TRC.F.70.1400.1.0 70 1400
 TRC.F.70.1600.1.0 70 1600
 TRC.F.70.1800.1.0 70 1800
 TRC.F.85.0800.1.0 85 800
 TRC.F.85.0900.1.0 85 900
 TRC.F.85.1000.1.0 85 1000
 TRC.F.85.1200.1.0 85 1200
 TRC.F.85.1400.1.0 85 1400
 TRC.F.85.1600.1.0 85 1600
 TRC.F.85.1800.1.0 85 1800
 TRC.F.85.2000.1.0 85 2000
 TRC.F.100.0900.1.0 100 900
 TRC.F.100.1000.1.0 100 1000
 TRC.F.100.1200.1.0 100 1200
 TRC.F.100.1400.1.0 100 1400
 TRC.F.100.1600.1.0 100 1600
 TRC.F.100.1800.1.0 100 1800
 TRC.F.100.2000.1.0 100 2000
 TRC.F.125.1000.1.0 125 1000
 TRC.F.125.1200.1.0 125 1200
 TRC.F.125.1400.1.0 125 1400
 TRC.F.125.1600.1.0 125 1600
 TRC.F.125.1800.1.0 125 1800
 TRC.F.125.2000.1.0 125 2000
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
TRE series fibre-rod modules
Part No. Installation size Length [mm]
 TRE.F.50.0700.1.0.B 50 700
 TRE.F.50.0600.1.0.B 50 600
 TRE.F.50.0800.1.0.B 50 800
 TRE.F.50.0900.1.0.B 50 900
 TRE.F.50.1000.1.0.B 50 1000
 TRE.F.50.1200.1.0.B 50 1200
 TRE.F.50.0400.1.0.B 50 400
 TRE.F.50.1400.1.0.B 50 1400
 TRE.F.40.0400.1.0.B 40 400
 TRE.F.40.0600.1.0.B 40 600
 TRE.F.60.0400.1.0.B 60 400
 TRE.F.60.0600.1.0.B 60 600
 TRE.F.60.0800.1.0.B 60 800
 TRE.F.70.0800.1.0.B 70 800
 TRE.F.70.0900.1.0.B 70 900
 TRE.F.85.0800.1.0.B 85 800
 TRE.F.85.0900.1.0.B 85 900
 TRE.F.100.0900.1.0.B 100 900
 TRE.F.125.1000.1.0 125 1000
 TRE.F.125.1200.1.0 125 1200
 TRE.F.125.1400.1.0 125 1400
 TRE.F.125.1600.1.0 125 1600
 TRE.F.125.1800.1.0 125 1800
 TRE.F.125.2000.1.0 125 2000
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog

Accessories TRC and TRE: Universal assembly kit for fiber rod module

Universal assembly kit - Simple planning

 • The universal assembly kit offers the potential to mount the fiber rod modules in the desired position on the robotic arm.
 • Systematic masking of interfering edges and avoidance of cable loops
 • triflex® R conducted close to the robotic arm or on axis 6 laterally, in order to enable maximum rotary movements
 • Adopt corrections simply and quickly, even in minor range modifications
 • Special connections available on request and also delivered in a short time.
 • The fiber rod module can be mounted on many positions on the robotic arm to achieve the ideal reset position due to the adjustable fastening of the triflex® e-chain systems® in all axes.

Universal assembly kit for fiber rod module

The fiber rod modules can be fixed in any desired position on the robotic arm with the universal assembly kit

 

Universal installation sets

For TRC·TRE

Stainless steel angle tube with attachment brackets and module retainer

Any position

Quick and easy adaptation to new programme sequences of the robot

Sizes 40 / 60 with 2 mounting brackets - with 3 mounting brackets starting at size 70

 
 
 

Universal Part No. A B C D E
installation set
for series:
Universal
installation set
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
TRC/TRE.40 TR. 40.80 40 30 8,4 475 325  
TRC/TRE.60 TR. 60.80 40 30 8,4 475 325  
TRC/TRE.70 TR. 70.80 75 80 12,6 875 575  
TRC/TRE.85 TR.85.80 75 80 12,6 875 575  
TRC/TRE.100 TR. 100.80 75 80 12,6 875 575  
TRC/TRE.125 TR.125.80 75 80 12,6 875 575  

Universal mounting kit drawing

Mounting plates with bores for the most popular robot types

 

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามของคุณโดยพบกัน

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h