ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

liftband for vertical applications up to 13m

liftband  

liftband - modular, silent, space saving vertical guidance of energy, data and media. The liftband can be used to implement high vertical applications that have large amounts of space in the horizontal direction, but only permit limited system height.
 

Alternative to Zig-Zag solution

Lighter and smaller installation space

easy implement vertical applications

Speeds up to 1 m/s

Acceleration up to 2 m/s2

Max. expansion length: 13 m

Cable bending radius up to 250 mm


Potential applications:Stage technology, indoor cranes, mobile telescoping antennas

 
liftband  

Retracted system - Safe storage in a solid steel basket

Robust drive plate: For easy connection to your application

Robust drive plate: For easy connection to your application

Space-optimised: Telescoping steel basket for optimum use of space


 
Extension height Basket design
0 - 3 m one-piece basket
3 - 13 m Telescoping basket

 
To calculate the chain lenghts/cable lenghts please apply the following formular:( ( travel in meters / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25
Please rounded up the result.

Example - 1 metre travel
chain/cable length = ((1m/ 0.75+2)x57)x25 = 4750 mm

liftband

A = Retainer belts, even load distribution
 
B = easy triflex® for easy insertion of cables and easy interior separation
 
C = Nylon tapes for ”unlimited“ filling weight
 
D = Variable basket system made of steel for optimum trough height for any system

 
Ordering key
 


 

max. travel in meters (1-13m)
bending radius
Numbers of chambers in the chain
inner width of the chain
chain series
liftband

Product range with inner height of 25 mm:
Part No.:
Travel distance S [mm]:
Part Numberg Max.
cable
diameter
Max.
bending radius
Internal height Inner width Length* Number of
chambers
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
 LB.E332.25.2.175.1.01.0 9 175 13 25 1000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.2.01.0 9 175 13 25 2000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.3.01.0 9 175 13 25 3000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.4.01.0 9 175 13 25 4000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.5.01.0 9 175 13 25 5000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.6.01.0 9 175 13 25 6000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.7.01.0 9 175 13 25 7000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.8.01.0 9 175 13 25 8000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.9.01.0 9 175 13 25 9000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.10.01.0 9 175 13 25 10000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.11.01.0 9 175 13 25 11000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.12.01.0 9 175 13 25 12000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.25.2.175.13.01.0 9 175 13 25 13000 2 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
Product range with inner width of 32 mm:
Part No.:
Travel distance S [mm]:
Ordering number Max.
cable
diameter
Max.
bending radius
Internal height Inner width Length* Number of
chambers
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
 LB.E332.32.2.250.1.01.0 12 250 17 32 1000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.2.01.0 12 250 17 32 2000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.3.01.0 12 250 17 32 3000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.4.01.0 12 250 17 32 4000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.5.01.0 12 250 17 32 5000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.6.01.0 12 250 17 32 6000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.7.01.0 12 250 17 32 7000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.8.01.0 12 250 17 32 8000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.9.01.0 12 250 17 32 9000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.10.01.0 12 250 17 32 10000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.11.01.0 12 250 17 32 11000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.12.01.0 12 250 17 32 12000 2 เมื่อร้องขอ 
 LB.E332.32.2.250.13.01.0 12 250 17 32 13000 2 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog

Liftband assembly instructions