ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Strain reliefs with igus® clamps / connections / TRE LOCK Clips

Strain reliefs (only for TRC/TRE)

Secure mounting of large cross sections with igus® standard Chainfix clamps

 • In the use of cables with large cross section, e.g. welding applications or in heavy hydraulic hoses
 • Double C rails for igus® CFX clips
 • Rugged strain relief for "heavy-duty" applications
 • igus® Chainfix clamps made of stainless steel or steel can be used

TRE  

chainfix clamps, incl. bottom saddles

 • Available in 3 options per size
 • Multi-axially adjustable, for best possible positioning
 • Suits all additional axles: Ø 30 mm, Ø 32 mm, Ø 34 mm
 • chainfix clamps reliably absorb push and tensile forces even with larger cable diameters
 • Specifically recommended when using solid welding cables and rigid hydraulic hoses
 • For use with heavy-duty connection TR.XX.20 / TR.XX.23 and quick release unit TR.XX.22

chainfix  
Steel
Part No. Ø B+2 H    
Steel [mm] [mm] [mm]    
 CFX12.1 06 - 12 16 54 เมื่อร้องขอ 
 CFX14.1 12 - 14 18 50 เมื่อร้องขอ 
 CFX16.1 14 - 16 20 52 เมื่อร้องขอ 
 CFX18.1 16 - 18 22 54 เมื่อร้องขอ 
 CFX20.1 18 - 20 24 56 เมื่อร้องขอ 
 CFX22.1 20 - 22 26 58 เมื่อร้องขอ 
 CFX26.1 22 - 26 30 67 เมื่อร้องขอ 
 CFX30.1 26 - 30 34 71 เมื่อร้องขอ 
 CFX34.1 30 - 34 38 75 เมื่อร้องขอ 
 CFX38.1 34 - 38 42 79 เมื่อร้องขอ 
 CFX42.1 38 - 42 46 83 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
Stainless steel (1.4301/AISI 304):
Part.No. Ø B+2 H    
Stainless steel [mm] [mm] [mm]    
 CFX12.1.E 6 - 12 16 54 เมื่อร้องขอ 
 CFX14.1.E 12 - 14 18 50 เมื่อร้องขอ 
 CFX16.1.E 14 - 16 20 52 เมื่อร้องขอ 
 CFX18.1.E 16 - 18 22 54 เมื่อร้องขอ 
 CFX20.1.E 18 - 20 24 56 เมื่อร้องขอ 
 CFX22.1.E 20 - 22 26 58 เมื่อร้องขอ 
 CFX26.1.E 22 - 26 30 67 เมื่อร้องขอ 
 CFX30.1.E 26 - 30 34 71 เมื่อร้องขอ 
 CFX34.1.E 30 - 34 38 75 เมื่อร้องขอ 
 CFX38.1.E 34 - 38 42 79 เมื่อร้องขอ 
 CFX42.1.E 38 - 42 46 83 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
triflex  

triflex R compact connections

Available in 2 options per size (with/without strain relief)


Reliable and simple fastening of the cables with cable ties


Possible also with strain relief in the application

Order no. Cable diameter
 TR.70.23.30 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.23.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.23.32 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.23.34 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.23.32 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.23.34 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.23.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.23.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.23.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.23.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.125.23.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.125.23.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.125.23.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.23.30 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.20.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.20.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.20.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.20.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.20.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.20.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.20.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.20.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.20.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.20.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.20.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.20.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.125.20.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.125.20.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.125.20.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.23.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog

triflex R compact connections

TR  

Available in 2 options per size (with/without strain relief)

Reliable and simple fastening of the cables with cable ties

Possible also with strain relief in the application

Order no. Cable diameter
 TR.40.21.01.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.40.21.01.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.40.21.01.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.40.21.02.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.40.21.02.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.40.21.02.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.21.01.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.21.01.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.21.01.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.21.02.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.21.02.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.21.02.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.21.01.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.21.01.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.21.01.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.21.02.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.21.02.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.21.02.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.21.01.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.21.01.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.21.01.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.21.02.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.21.02.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.21.02.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.21.01.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.21.01.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.21.01.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.21.02.30 - 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.21.02.32 - 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.21.02.34 - 34 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog

triflex® R - Quick exchange kit

 • changed within seconds
 • One-time-only alignment
 • No repeat alignment upon exchange of readychain®
 • Possible to change triflex® readychain® without tools

 
 
Order no. Cable diameter
 TR.60.22.30 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.22.32 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.22.34 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.22.30 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.22.32 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.22.34 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.22.30 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.22.32 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.22.34 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.22.30 30 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.22.32 32 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.22.34 34 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog

triflex® R fixation to axis 6

 • One axis diameter (Ø 30mm) for all robots
 • Easy and fast assembly
 • For triflex® R connection element with CFX clips(TR.xx.20.30)
 • For triflex® R mounting bracket with tie wrap clamps (TR.xx.21.30)
 • For TR.xx.22.30 Quick exchange kit
TR.907.667.Inner Ø  Enquiries
Please specify diameter!

 
TRE.LOCK clips  

triflex® R TRE.LOCK clips | only for series TRE

 • The TRE.XX LOCK clip is used to ensure a secure seat in the mounting bracket.
 • TRE.XX. LOCK clips are automatically supplied with each mounting bracket - please use the following Part No. for reordering:

Part No.:
Part No. Ø Index
[mm]
 MAT0072125 40 เมื่อร้องขอ 
 MAT0074101 60 เมื่อร้องขอ 
 MAT0072126 70 เมื่อร้องขอ 
 MAT0072127 100 เมื่อร้องขอ 
 MAT0072128 125 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
Clamps for strain relief on industrial robots

Example for a strain relief with Chainfix clamps on a robot's wrist

 

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามของคุณโดยพบกัน

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h