ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Accessories TRC, TRE and TRL: Mounting brackets

Option: Standard mounting bracket

 • Quick and simple mounting
 • Shortest machine downtimes for the replacement of a filled triflex® R
 • Mounting bracket available with (1) strain relief teeth
 • Mounting bracket also available as (2) intermediate connection and as (3) swivel bearing
 • Quick assembly with captive snap-on connection
 • Adapter bores for well-established robot types
 • Terminal or intermediate fastening potential

 
triflex

(1) Mounting bracket with strain relief TR.XX.01
(2) Mounting bracket as intermediate connection TR.XX.02
(3) Mounting bracket without strain relief TR.XX.02
 
Strain reliefs are possible on the fixed end and/or moving end!
Standard: Trough holes in Ø F
Option: with insert nuts, steel, M6/M8

 
 
For e-chain® TRC/TRE/TRL.40
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension Ø F [mm]
 TR.40.01 with strain relief 17.8 21 13.5 27 84.5 6.5 เมื่อร้องขอ 
 TR.40.02 as intermediate link 0 21 13.5 27 84.5 6.5 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.60
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension Ø F [mm]
 TR.60.01 with strain relief 25 32 20 40 126 9 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.02 as intermediate link 0 32 20 40 126 9 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.70
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension Ø F [mm]
 TR.70.01 with strain relief 25 32 20 40 126 9 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.02 as intermediate link 0 32 20 40 126 9 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.85
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension Ø F [mm]
 TR.85.01 with strain relief 38 35 20 40 153 9 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.02 as intermediate link 0 35 20 40 153 9 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.100
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension Ø F [mm]
 TR.100.01 with strain relief 38 35 20 40 153 9 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.02 as intermediate link 0 35 20 40 153 9 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.125
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension Ø F [mm]
 TR.125.02 as intermediate link 0 40 64 165 190 16 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog

Option: Swivel bearing - favorable motion sequence

In order to ensure a better and favorable motion sequence of the cables to be used, a balance must be attained in extreme twisting and flexing cycles especially for cables whose bending radii are extremely sensitive (e.g. fiber optic cable).

 • 2 versions (with or without strain relief)
 • Pivoted mounting with maintenance-free igubal® spherical bearings
 • Minimization of critical bending cycles
 • Gentler motion

 
 
For e-chain® TRC/TRE/TRL.40
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension F [mm] Dimension G [mm]
 TR.40.03 with strain relief 105 89 47 8.4 4.1 65 51.8 เมื่อร้องขอ 
 TR.40.04 without strain relief 105 89 47 8.4 4.1 65 51.8 เมื่อร้องขอ 
 TR.40.07 without strain relief 108 89 46 32 47 65 8.4 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.60
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension F [mm] Dimension G [mm]
 TR.60.03 with strain relief 152 118 65 10.5 5.5 87.5 73.5 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.07 without strain relief 156 118 118 50 65 87.5 10.5 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.04 without strain relief 152 118 65 10.5 5.5 87.5 73.5 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.70
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension F [mm] Dimension G [mm]
 TR.70.03 with strain relief 152 118 65 10.5 5.5 87.5 73.5 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.07 without strain relief 183 118 86 70 65 87.5 10.5 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.04 without strain relief 152 118 65 10.5 5.5 87.5 73.5 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.85
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension F [mm] Dimension G [mm]
 TR.85.07 without strain relief 183 118 100 84 65 87.5 10.5 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.03 with strain relief 179 118 65 10.5 5.5 87.5 88 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.04 without strain relief 179 118 65 10.5 5.5 87.5 0 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.100
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension C [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm] Dimension F [mm] Dimension G [mm]
 TR.100.03 with strain relief 179 118 65 10.5 5.5 87.5 88 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.04 without strain relief 179 118 65 10.5 5.5 87.5 88 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog

Option: Light mounting bracket

 • Standard for TRL version, but also compatible with all triflex® R options (TRC/TRE)
 • Mounting bracket available with (1) strain relief teeth
 • Mounting bracket also available as (2) intermediate connection
 • Cost efficient and light
 • For simple 3D motions and loads
 • Consists of two halves, easy to mount

 

(1) Mounting bracket with strain relief TL.XX.01.Z2
(2) Mounting bracket as intermediate connection TL.XX.01.Z0
(3) Mounting bracket without strain relief TL.XX.01.Z0

 
For e-chain® TRC/TRE/TRL.30
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm]
 TL.30.01.Z0 as intermediate link 13 0 0 24 เมื่อร้องขอ 
 TL.30.01.Z1 Short strain relief 13 12.5 0 24 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.40
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm]
 TL.40.01.Z2 Long strain relief 14 12.5 20 36 เมื่อร้องขอ 
 TL.40.01.Z1 Short strain relief 14 12.5 20 36 เมื่อร้องขอ 
 TL.40.01.Z0 as intermediate link 14 0 0 36 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.60
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm]
 TL.60.01.Z0 as intermediate link 20 0 0 48 เมื่อร้องขอ 
 TL.60.01.Z1 Short strain relief 20 17 27 48 เมื่อร้องขอ 
 TL.60.01.Z2 Long strain relief 20 17 27 48 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.65
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm]
 TL.65.01.Z0 as intermediate link 27 0 64 6.5 เมื่อร้องขอ 
 TL.65.01.Z1 Short strain relief 27 13.5 64 6.5 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.70
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm]
 TL.70.01.Z0 as intermediate link 27 0 0 64 เมื่อร้องขอ 
 TL.70.01.Z1 Short strain relief 27 17.5 27.5 64 เมื่อร้องขอ 
 TL.70.01.Z2 Long strain relief 27 17.5 27.5 64 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.85
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm]
 TL.85.01.Z1 Short strain relief 30 26.5 40 9 เมื่อร้องขอ 
 TL.85.01.Z0 as intermediate link 30 0 64 6.5 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
For e-chain® TRC/TRE/TRL.100
Order no. Variant Dimension A [mm] Dimension B [mm] Dimension D [mm] Dimension E [mm]
 TL.100.01.Z0 as intermediate link 30 0 0 64 เมื่อร้องขอ 
 TL.100.01.Z1 Short strain relief 30 22.5 42.5 64 เมื่อร้องขอ 
 TL.100.01.Z2 Long strain relief 30 22.5 64 6.5 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ไฟล์ PDF ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
 

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามของคุณโดยพบกัน

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h