ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

triflex® R TRC, TRE and TRL accessories: Protectors and heat-proof jackets

triflex® R protectors - well-protected for extreme applications

 • To achieve long service life under heavy loads resulting from impact or friction on the robot’s e-chains®, optional protectors can be fitted at contact points
 • Easy assembly and quick replacement
 • Abrasion-resistant material
 • Shock resistant
 • Lightweight
 • Easy gliding over edges
 • Can be freely positioned, on two successive chain links

triflex® R accessories for TRC / TRE protector

triflex® R accessories for TRC / TRE protector

 
Part No. Width index Outer diameter Width
 TR.40.10 40. 55 27 เมื่อร้องขอ 
 TR.50.10 50. 69 34 เมื่อร้องขอ 
 TR.60.10 60. 80 40 เมื่อร้องขอ 
 TR.65.10 65. 88 44 เมื่อร้องขอ 
 TR.70.10 70. 102 50 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.10 85. 118 59 เมื่อร้องขอ 
 TR.85.240.10 85. 120 63 เมื่อร้องขอ 
 TR.100.10 100. 133 67 เมื่อร้องขอ 
 TR.125.10 125. 170 82 เมื่อร้องขอ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไหล่ที่ท่านเลือก
3D-CAD คำร้องขอตัวอย่าง ขอใบเสนอราคา รายการราคา myCatalog
 
 
 

triflex® R QuickLock protector

 • Easy and fast assembly
 • No additional bolts
 • Snap open with a screw driver
 • For triflex® R type TRC, TRE and TRL
For e-chain® Part no. quick change-over unit
TRC/TRE.85 TR.85.30  Enquiries

 

Assembling and dismantling the triflex® R quick locking protector

 
 

triflex® R protective sheet

Standard

 • Base support: Fabric
 • Coating: Plastic
 • Easy to change due to the Velcro fastened on the longitudinal side
 • Elastic band sealing
 • Silicon-free
 • Standard lengths from stock
 • For applications with lacquers,
    paints, sealants, adhesives or similar.
Part no. Standard lengths
ø
Index:
XX=Jacket length [mm]
40. TR.40.14.XX 500 1000 1500 2000  
50. TR.50.14.XX1) 500 1000 1500 2000  
60. TR.60.14.XX 500 1000 1500 2000  
65. TR.65.14.XX1) 500 1000 1500 2000  
70. TR.70.14.XX 500 1000 1500 2000  
85. TR.85.14.XX 500 1000 1500 2000  
100. TR.100.14.XX 500 1000 1500 2000  
125. TR.125.14.XX 500 1000 1500 2000  

1) Available upon request. Delivery time upon request

triflex® R accessories for TRC / TRE / TRL/ TRLF heat protection jacket  
heat-proof hose

 • Made from heat resistant, abrasion resistant Kevlar weave
 • Protects from perspiration and metal spatter briefly up to +540°C
 • High abrasion resistance
 • Very tight sealing
 • For robust environments.
 • Easy to replace or retrofit with zipper
 • Velcro straps at the beginning and end
 • Strong design
 • Silicon-free
 • Standard lengths from stock
Heat protection
jacket
Part No. Standard lengths
Width index: XX=Jacket length [mm]
40. TR.40.18.XX 500 1000 1500 2000  
50. TR.50.18.XX1) 500 1000 1500 2000  
60. TR.60.18.XX 500 1000 1500 2000  
65. TR.65.18.XX1) 500 1000 1500 2000  
70. TR.70.18.XX 500 1000 1500 2000  
85. TR.85.18.XX 500 1000 1500 2000  
100. TR.100.18.XX 500 1000 1500 2000  
125. TR.125.18.XX 500 1000 1500 2000  

1) Available upon request. Delivery time upon request

triflex® R accessories for TRC / TRE / TRL/ TRLF heat-proof hose  
Wear-resistant protective hose

 • Extremely high abrasion resistance
 • Black leather
 • For use in temperatures from -40°C to + 100°C
 • Very flexible
 • Easy to replace or retrofit
 • Silicon-free
 • Standard lengths from stock
Heat protection
jacket
Part No. Standard lengths
Width index: XX=Jacket length [mm]
40. TR.40.19.XX 500 1000 1500 2000  
50. TR.50.19.XX1) 500 1000 1500 2000  
60. TR.60.19.XX 500 1000 1500 2000  
65. TR.65.19.XX1) 500 1000 1500 2000  
70. TR.70.19.XX 500 1000 1500 2000  
85. TR.85.19.XX 500 1000 1500 2000  
100. TR.100.19.XX 500 1000 1500 2000  
125. TR.125.19.XX 500 1000 1500 2000  

1) Available upon request. Delivery time upon request

triflex® R accessories for TRC / TRE / TRL / TRLF wear-resistant protective hose  

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามของคุณโดยพบกัน

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h