ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

10/C1 Fl., Thanapoom Tower

1550 New Petchburi Road,

Makkasan, Ratthawi, Bangkok 10400, Thailand

+66 (0)2 207 0541
+66 (0)2 652 7326

Data cables

Data cables from chainflex® are available as PVC, PUR and TPE data cables, as twisted pair, or as data cables braided in layers. The highly flexible cables are suitable for high stress and are flame-retardant as well as oil-resistant. They are used in high speeds and accelerations. All chainflex® data cables are designed as shielded cables. Tested in the igus® laboratory with millions of cycles in e-chains®, they provide guaranteed safety against failure.
 • Bending radii up to 6,8xd
 • Jacket materials: PVC, PUR or TPE

ช่วง

ฟิลเตอร์

'ข้อกำหนดหลัก
Cable structure
Material
Requirements

จำนวนผลิตภัณฑ์: 11

chainflex® CF240 data cable
 • Requirements: For medium duty applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1 
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • chainflex® class: 4.4.2.1 

จาก 0.90 USD / ft

20 จาก 24 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® CF240.PUR data cable
 • Requirements: For medium duty applications 
 • Outer jacket: PUR 
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2 
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • PVC-free
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 4.4.3.1 

จาก 1.08 USD / ft

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® CF211 data cable
 • Requirements: For heavy duty applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1 
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • chainflex® class: 5.5.2.1 

จาก 0.89 USD / ft

8 จาก 21 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® CF211.PUR data cable
 • Requirements: For heavy duty applications 
 • Outer jacket: PUR 
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2 
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • PVC-free
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 5.5.3.1 

จาก 1.13 USD / ft

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® CF11 data cable
 • Requirements: For extremely heavy duty applications 
 • Outer jacket: TPE 
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA 
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • PVC-free
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 6.6.4.1 

จาก 1.86 USD / ft

10 จาก 19 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® CF12 data cable
 • Requirements: For extremely heavy duty applications 
 • Outer jacket: TPE 
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA 
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • PVC-free
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 6.6.4.1 

จาก 4.79 USD / ft

2 จาก 11 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® data cable CF112
 • Requirements: For extremely heavy duty applications 
 • Outer jacket: PUR 
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2 
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • PVC-free
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 6.5.3.1 

จาก 3.98 USD / ft

1 จาก 9 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งใน 2 - 5 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® data cable CFROBOT3
 • Requirements: For twistable applications 
 • Outer jacket: PUR 
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2 
 • Coolant resistant
 • Notch-resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 6.1.3.3 

จาก 8.17 USD / ft

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® CF298 data cable
 • Requirements: For heaviest duty applications and especially small radii up to 4 x d 
 • Outer jacket: TPE 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA 
 • Bio-oil-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • PVC-free
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 7.5.4.2 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® CF299 data cable
 • Requirements: For heaviest duty applications and especially small radii up to 4 x d 
 • Outer jacket: TPE 
 • Overall shield
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA 
 • Bio-oil-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • PVC-free
 • UV-resistant
 • chainflex® class: 7.5.4.1 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® data cable CF8821
 • Requirements: For flexing applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Overall shield
 • Oil resistance: No oil resistance 
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • chainflex® class: 3.1.1.1 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Kreeya-arporn Phoonyachat

e-chains® & chainflex® East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h