ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

Electric motors

Cost-effective and scalable motors for linear axes, linear robots and delta robots
The portfolio of igus® includes stepper motors in several sizes, extendable with encoders and brakes, cost-effective and quiet DC motors, which can also be operated via battery without complex external power electronics, and EC motors for fast, powerful movements. Gearboxes that reduce the output speed and thus increase the available drive torque.
The motors are used, among other things, in packaging and inspection technology, for example in sensor and camera travel - also in the food sector, outdoors and areas exposed to splashes and water spray.
 

ช่วง

ฟิลเตอร์

Size
Electrical information
Fitting
System
Design

จำนวนผลิตภัณฑ์: 40

drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 17 with space-saving incremental rotary encoder
 • Protection class motor housing: motor with stranded wires IP40
 • Holding torque: 0.5Nm
 • Nominal current: 1.8A
 • Motor connection: stranded wires
drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 23 with space-saving incremental rotary encoder
 • Protection class motor housing: motor with stranded wires IP65 (shaft seal IP52)
 • Holding torque: 2.0Nm
 • Nominal current: 4.2A
 • Motor connection: stranded wires
drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 24 with space-saving incremental rotary encoder
 • Protection class motor housing: motor with stranded wires IP40
 • Holding torque: 3.5Nm
 • Nominal current: 4.2A
 • Motor connection: stranded wires
drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 34 with space-saving incremental rotary encoder
 • Protection class motor housing: motor with stranded wires IP40
 • Holding torque: 5.9 Nm
 • Nominal current: 6.4 A
 • Motor connection: stranded wires
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 17
 • Installation size: NEMA17/flange installation size 42mm
 • Protection class motor housing: IP65 (Shaft seal IP52)
 • Holding torque: 0.50Nm
 • Nominal current: 1.80A
 • Motor connection: metric connector

จาก 115.19 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 17
 • Installation size: NEMA17/flange installation size 42mm
 • Protection class motor housing: IP65 (shaft seal IP52), motor with stranded wires IP40
 • Holding torque: 0.5Nm
 • Nominal current: 1.80A
 • Motor connection:  stranded wires

จาก 44.35 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E stepper motor with connector and encoder, NEMA 17
 • Installation size: NEMA17/flange installation size 42mm
 • Protection class motor housing: IP65 (Shaft seal IP52)
 • Holding torque: 0.50Nm
 • Nominal current: 1.80A
 • Motor connection: Metric connector

จาก 294.87 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E stepper motor with connector, encoder and brake, NEMA 17
 • Installation size: NEMA17/flange installation size 42mm
 • Protection class motor housing: IP65 (Shaft seal IP52)
 • Holding torque: 0.5Nm
 • Nominal current: 1.8A
 • Motor connection: Metric connector

จาก 624.26 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 23
 • Installation size: NEMA23/flange installation size 56mm
 • Protection class motor housing: IP40
 • Holding torque: 2.00Nm
 • Nominal current: 4.20A
 • Motor connection: strands and encoder, JST connector

จาก 82.89 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 23
 • Installation size: NEMA23/flange installation size 56mm
 • Protection class motor housing: IP65 (Shaft seal IP52)
 • Holding torque: 2.00Nm
 • Nominal current: 4.20A
 • Motor connection: Metric connector

จาก 140.10 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E stepper motor with connector and encoder, NEMA 23
 • Installation size: NEMA23/flange installation size 56mm
 • Protection class motor housing: IP65 (Shaft seal IP52)
 • Holding torque: 2.00Nm
 • Nominal current: 4.20A
 • Motor connection: Metric connector

จาก 242.94 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E stepper motor with connector, encoder and brake, NEMA 23
 • Installation size: NEMA23/flange installation size 56mm
 • Protection class motor housing: IP65 (Shaft seal IP52)
 • Holding torque: 2.00Nm
 • Nominal current: 4.20A
 • Motor connection: Metric connector

จาก 572.91 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E special stepper motor with connector and splash guard, NEMA 23
 • Installation size: NEMA23/flange installation size 56mm
 • Protection class motor housing: IP65 
 • Holding torque: 1.70Nm
 • Nominal current: 3.00A
 • Motor connection: Metric connector

จาก 313.14 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E special stepping motor with connector, encoder and splash guard, NEMA 23
 • Installation size: NEMA23/flange installation size 56mm
 • Protection class motor housing: IP65 
 • Holding torque: 1.70Nm
 • Nominal current: 3.00A
 • Motor connection: Metric connector

จาก 590.73 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® E special stepper motor with strands, vacuum, NEMA 23
 • Installation size: NEMA23/flange installation size 56mm
 • Protection class motor housing: IP00 (vacuum)
 • Holding torque: 0.70Nm
 • Nominal current: 2.50A
 • Motor connection: Stranded wire

จาก 1,190.49 USD/ชิ้น

รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Ong Liang You (Ryan)

Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h