ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

10/C1 Fl., Thanapoom Tower

1550 New Petchburi Road,

Makkasan, Ratthawi, Bangkok 10400, Thailand

+66 (0)2 207 0541
+66 (0)2 652 7326

ช่วง

จำนวนผลิตภัณฑ์: 28

drylin® N guide rail, installation size 17
 • Material: Aluminum, clear anodized 
 • Installation size: 17 

จาก 38.99 USD / m

1 จาก 2 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide carriage installation size 17 iglidur® J sliding element
 • Material sliding element: iglidur® J 
 • Mounting type: Threaded bosses 
 • Installation size: 17 
 • Load capacity, stat.: 50 N N

จาก 3.65 USD / ชิ้น

5 จาก 13 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide rail, installation size 27
 • Material: Aluminum, clear anodized 
 • Installation size: 27 

เมื่อร้องขอ

1 จาก 2 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide carriage installation size 27 iglidur® J sliding element
 • Material sliding element: iglidur® J 
 • Mounting type: Threaded bosses 
 • Installation size: 27 
 • Load capacity, stat.: 500 N N

จาก 5.32 USD / ชิ้น

6 จาก 11 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide rail, installation size 40
 • Material: Aluminum, clear anodized 
 • Installation size: 40 

จาก 49.30 USD / m

1 จาก 2 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide carriage installation size 40 iglidur® J sliding element
 • Material sliding element: iglidur® J 
 • Mounting type: Threaded bosses 
 • Installation size: 40 
 • Load capacity, stat.: 700 N N

จาก 9.69 USD / ชิ้น

5 จาก 9 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide rail, installation size 80
 • Material: Aluminum, clear anodized 
 • Installation size: 80 

จาก 59.75 USD / m

1 จาก 2 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide carriage installation size 80 iglidur® J sliding element
 • Material sliding element: iglidur® J 
 • Mounting type: Threaded, no bosses 
 • Installation size: 80 
 • Load capacity, stat.: 1000 N N

จาก 13.83 USD / ชิ้น

4 จาก 4 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide rail, installation size 17, anti-reflex
 • Material: Aluminum, black anodized 
 • Installation size: 17 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N prism slide carriage size 27 iglidur® J sliding element with camber
 • Material sliding element: iglidur® J 
 • Mounting type: Threaded bosses 
 • Installation size: 27-P 
 • Load capacity, stat.: 500 N N

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N prism rail, size 27
 • Material: Aluminum, clear anodized 
 • Installation size: 27-P 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide carriage installation size 27 iglidur® J sliding element
 • Material sliding element: iglidur® J 
 • Mounting type: Through holes 
 • Installation size: 27 
 • Load capacity, stat.: 500 N N

จาก 4.24 USD / ชิ้น

8 จาก 11 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide carriage installation size 27 iglidur® RN213 sliding element for high temperatures until 120°
 • Material sliding element: iglidur® RN213 
 • Mounting type: Through holes 
 • High temperature
 • Installation size: 27 
 • Load capacity, stat.: 500 N N

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
drylin® N guide carriage installation size 40 iglidur® J sliding element
 • Material sliding element: iglidur® J 
 • Mounting type: Through holes 
 • Installation size: 40 
 • Load capacity, stat.: 700 N N

จาก 9.09 USD / ชิ้น

4 จาก 9 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h