ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Bar stock for motion

The round rods made of of the iglidur® range of bar stock can be ordered in individual lengths from 100 mm to 1000 mm and with a diameter of 10 mm to 100 mm. We offer different materials to meet the different requirements of each application. Here, you can find the right round-rod material - whether for low, medium or high speeds, for temperatures up to 250 °C or for mainly stationary or extreme loads, in other words for almost every requirement.
Like every igus® product, the round rods are also suitable for absolutely lubrication-free use and are therefore not only maintenance-free but are also especially hygienic.
For example, iglidur® round rods are used in the area of medical technology and in the food and packaging industry.

ช่วง

ฟิลเตอร์

'ข้อกำหนดหลัก
Requirements
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 27

iglidur® C500, round bar
 • High resistance to media and temperature
 • Resistant to water vapour
 • Good coefficients of wear and friction

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J350, round bar
 • Excellent coefficient of friction against steel
 • Continuous service temperature up to +180 °C
 • For medium to high loads
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Particularly well-suited to rotating movements

จาก 75.36 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J260, round bar
 • Very good coefficient of friction for low or medium loads
 • Good media resistance
 • Long service life – even on polymer shafts and in other special cases
 • Lubrication and maintenance-free

จาก 83.07 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® JB, round bar
 • Low wear
 • Low coefficient of friction
 • Low humidity absorption
 • Good media resistance

จาก 57.85 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® A350, round bar
 • For use with temperatures up to +180 °C
 • Comply with the requirements of the FDA
 • For medium to high loads
 • Equally good for both oscillating and rotating applications
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Lubrication- and maintenance-free

จาก 38.02 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J3, round bar
 • Specialist for pivoting and pulsating loads
 • Good media resistance
 • Low moisture absorption
 • PTFE-free

จาก 18.69 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® HSD350, round bar
 • Sterilisable
 • For continuous use up to +180° C
 • High media resistance
 • Corrosion-free
 • For wet environments
 • self-lubricating and maintenance-free

จาก 234.22 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J2, round bar
 • Good mechanical properties, robust
 • Cost-effective
 • Good media resistance
 • Lubrication and maintenance-free

จาก 146.97 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® M250, round bar
 • Excellent vibration dampening
 • Resistant to edge loads
 • High impact resistance

จาก 28.82 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J, round bar
 • Low wear against a lot of shaft materials
 • Low coefficients of friction during dry operation
 • Vibration dampening
 • Good resistance to chemicals
 • Best performance with soft shaft materials
 • Low moisture absorption

จาก 10.30 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® T220, round bar
 • Free from ingredients banned or unwanted by the tobacco industry
 • The material complies with food and drug administration (FDA) regulations

จาก 91.34 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® UW160, round bar
 • Ideal for continuous use in liquid media, especially drinking water (KTW-compliant)
 • Good media resistance
 • Extremely wear-resistant in liquids
 • Lubrication and maintenance-free

จาก 63.71 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® GLW, round bar
 • Low-cost material for mass production
 • Applications with static loads
 • Cost-effective
 • Dirt-resistant
 • Resistant to vibrations

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® W300, round bar
 • For a long service life during continuous operation
 • Low coefficient of friction
 • Extremely high abrasion resistance
 • Suitable for rugged and stainless-steel shafts
 • Dirt-resistant

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® P210, round bar
 • Low moisture absorption
 • Good coefficients of friction and wear on almost every shaft
 • Good price/performance ratio

จาก 80.23 USD / m

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings <br> North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h