ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

Cylindrical bushings

Sleeve bearings made from high performance plastics provide mechanical stability with the lowest coefficients of friction without additional lubrication. Whether in dirt and dust, in the cleanroom laboratory or under water.
 

หมวด
ฟิลเตอร์
'ข้อกำหนดหลัก
Size
Requirements
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 61

iglidur® G, sleeve bearing, mm

 • Most popular iglidur® material worldwide
 • High wear resistance
 • Resistance to dust and dirt
 • Cost-effective
จาก 0.70 USD/ชิ้น
รายการ 314 สินค้าพร้อมส่ง :
78 ใน 24 ชั่วโมง
233 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, sleeve bearing, mm

 • The endurance runner at higher temperatures in the food sector
 • Compliant with EC regulation 10/2011 EC
 • FDA compliant
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • For use with temperatures up to +180 °C
จาก 2.41 USD/ชิ้น
รายการ 79 สินค้าพร้อมส่ง :
77 ใน 24 ชั่วโมง
2 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® P210, sleeve bearing, mm

 • Specialist for pivoting, rolling applications and more - Good coefficients of friction and wear on almost every shaft
 • Low humidity absorption
 • Extremely wear resistant especially up to 20 MPa in pivoting applications
 • Versatile: performance on many different shafts
 • Good with edge loads
 • Lubrication and maintenance-free
 • Standard range from stock
จาก 0.98 USD/ชิ้น
รายการ 78 สินค้าพร้อมส่ง :
77 ใน 24 ชั่วโมง
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, sleeve bearing, mm

 • Robust all-rounder material
 • Excellent vibration dampening
 • Resistant to edge pressure
 • High impact resistance
จาก 0.94 USD/ชิ้น
รายการ 214 สินค้าพร้อมส่ง :
214 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, sleeve bearing, mm

 • The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction
 • Low wear against different shaft materials
 • Low coefficients of friction in dry operation
 • Vibration-dampening
จาก 1.14 USD/ชิ้น
รายการ 188 สินค้าพร้อมส่ง :
77 ใน 24 ชั่วโมง
104 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® TX1, sleeve bearing, mm

The heavy-duty bearing up to 200 MPa
 • Up to 200 MPa static and 140 MPa dynamic
 • Wear-resistant and dimensionally stable
 • Good liquid media resistance
จาก 13.91 USD/ชิ้น
รายการ 53 สินค้าพร้อมส่ง :
20 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, sleeve bearing, mm

 • The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
 • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
 • Universal chemical resistance
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • High compressive strength
จาก 3.23 USD/ชิ้น
รายการ 134 สินค้าพร้อมส่ง :
77 ใน 24 ชั่วโมง
57 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® P, sleeve bearing, mm

 • The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity
 • Low water absorption
 • Low wear rates
 • High load capacity
จาก 0.86 USD/ชิ้น
รายการ 124 สินค้าพร้อมส่ง :
77 ใน 24 ชั่วโมง
47 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J3, sleeve bearing, mm

 • The new endurance runner: specialist for pulsating loads
 • Low coefficients of friction
 • Good liquid media resistance
 • Low humidity absorption
จาก 1.20 USD/ชิ้น
รายการ 83 สินค้าพร้อมส่ง :
77 ใน 24 ชั่วโมง
4 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J350, sleeve bearing, mm

 • Endurance runner with high dimensional stability at high temperatures - Can be used with many kind of shafts and loads
 • Excellent coefficient of friction against steel
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Continuous service temperature up to +180 °C
 • For medium to high loads
จาก 1.64 USD/ชิ้น
รายการ 80 สินค้าพร้อมส่ง :
77 ใน 24 ชั่วโมง
3 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J260, sleeve bearing, mm

 • Ideal for plastic shafts
 • Very good c. o. f. for low or medium loads
 • Good liquid media resistance
 • Slightly higher temperature rating than iglidur® J
จาก 1.86 USD/ชิ้น
รายการ 11 สินค้าพร้อมส่ง :
11 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® R, sleeve bearing, mm

 • Low-cost material, low wear
 • Good abrasion resistance
 • Low coefficients of friction in dry operation
 • Cost-effective
จาก 0.81 USD/ชิ้น
รายการ 20 สินค้าพร้อมส่ง :
20 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® L250, sleeve bearing, mm

 • For high speeds
 • Specially made for fast rotating applications
 • Very low coefficients of friction
 • Excellent wear resistance
จาก 4.14 USD/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
6 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® D, sleeve bearing, mm

 • Low-cost material with silicone
 • Low coefficients of friction at high speeds
 • For low loads
 • Cost-effective
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Z, sleeve bearing, mm

 • Extremely long service life under extreme conditions, resistant to wear and impact even at high loads and temperatures
 • Excellent wear resistance especially with high loads
 • High thermal resistance
 • For extreme loads
จาก 4.01 USD/ชิ้น
รายการ 118 สินค้าพร้อมส่ง :
76 ใน 24 ชั่วโมง
35 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h