ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Cylindrical bushings with flange

Plain bearings - maintenance- and lubrication-free
Sleeve bearings made from high performance plastics provide mechanical stability with the lowest coefficients of friction without additional lubrication. Whether in dirt and dust, in the cleanroom laboratory or under water.
 

ช่วง

ฟิลเตอร์

'ข้อกำหนดหลัก
Size
Requirements
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 51

iglidur® G, sleeve bearing with flange, mm
 • The all-round classic with an excellent price/performance ratio
 • High wear resistance
 • Resistance to dust and dirt
 • Cost-effective
จาก 0.74 USD/ชิ้น
129 จาก 287 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® G1, sleeve bearing with flange, mm
 • Two times longer service life at high loads
 • Up to 4 times lower wear at low loads
 • Long-term service temperature up to +180°C
 • Pressfit up to +120°C (iglidur® G: up to +80°C)
 • Moisture absorption reduced by 50%
เมื่อร้องขอ
มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® M250, sleeve bearing with flange, mm
 • The tough all-rounder with excellent vibration dampening
 • Excellent vibration dampening
 • Resistant to edge loads
 • High impact resistance
จาก 0.87 USD/ชิ้น
72 จาก 141 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® P210, sleeve bearing with flange, mm
 • Specialist for pivoting, rolling applications and more - Good coefficients of friction and wear on almost every shaft
 • Low humidity absorption
 • Extremely wear resistant especially up to 20 MPa in pivoting applications
 • Versatile: performance on many different shafts
 • Good with edge loads
 • Lubrication and maintenance-free
 • Standard range from stock
จาก 1.09 USD/ชิ้น
มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® P, sleeve bearing with flange, mm
 • The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity
 • Low water absorption
 • Low wear rates
 • High load capacity
จาก 0.81 USD/ชิ้น
20 จาก 71 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J, sleeve bearing with flange, mm
 • The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction
 • Low wear against different shaft materials
 • Low coefficients of friction in dry operation
 • Vibration-dampening
จาก 1.12 USD/ชิ้น
57 จาก 137 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® W300, sleeve bearing with flange, mm
 • The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
 • For especially long service life
 • Low coefficient of friction
 • Extremely high wear resistance
จาก 1.40 USD/ชิ้น
76 จาก 105 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® X, sleeve bearing with flange, mm
 • The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
 • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Universal chemical resistance
 • High compressive strength
จาก 1.70 USD/ชิ้น
44 จาก 75 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J260, sleeve bearing with flange, mm
 • Ideal for plastic shafts
 • Very good c. o. f. for low or medium loads
 • Good liquid media resistance
 • Slightly higher temperature rating than iglidur® J
จาก 1.72 USD/ชิ้น
6 จาก 6 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J3, sleeve bearing with flange, mm
 • The new endurance runner: specialist for pulsating loads
 • Low coefficients of friction
 • Good liquid media resistance
 • Low humidity absorption
จาก 1.52 USD/ชิ้น
12 จาก 44 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J350, sleeve bearing with flange, mm
 • Endurance runner with high dimensional stability at high temperatures - Can be used with many kind of shafts and loads
 • Excellent coefficient of friction against steel
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Continuous service temperature up to +180 °C
 • For medium to high loads
จาก 1.92 USD/ชิ้น
6 จาก 42 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® W360, sleeve bearing with flange, mm
 • General purpose endurance runner
 • Extremely wear-resistant
 • Continuous use up to +180°C
 • Suitable for wet environments
จาก 2.84 USD/ชิ้น
มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® L250, sleeve bearing with flange, mm
 • For high speeds
 • Specially made for fast rotating applications
 • Very low coefficients of friction
 • Excellent wear resistance
จาก 4.66 USD/ชิ้น
6 จาก 6 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งใน 2 - 5 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® R, sleeve bearing with flange, mm
 • Low-cost material, low wear
 • Good abrasion resistance
 • Low coefficients of friction in dry operation
 • Cost-effective
จาก 0.96 USD/ชิ้น
9 จาก 19 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งใน 2 - 5 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® D, sleeve bearing with flange, mm
 • Low-cost material with silicone
 • Low coefficients of friction at high speeds
 • For low loads
 • Cost-effective
เมื่อร้องขอ
มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings <br> North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h