ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

Cylindrical bushings with flange

Sleeve bearings made from high performance plastics provide mechanical stability with the lowest coefficients of friction without additional lubrication. Whether in dirt and dust, in the cleanroom laboratory or under water.
 

ฟิลเตอร์

'ข้อกำหนดหลัก
Size
Requirements
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 56

iglidur® G, sleeve bearing with flange, mm
 • The all-round classic with an excellent price/performance ratio
 • High wear resistance
 • Resistance to dust and dirt
 • Cost-effective
จาก 0.74 USD/ชิ้น
รายการ 289 สินค้าพร้อมส่ง :
36 ใน 24 ชั่วโมง
246 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J, sleeve bearing with flange, mm
 • The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction
 • Low wear against different shaft materials
 • Low coefficients of friction in dry operation
 • Vibration-dampening
จาก 1.12 USD/ชิ้น
รายการ 140 สินค้าพร้อมส่ง :
36 ใน 24 ชั่วโมง
102 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® A350, sleeve bearing with flange, mm
 • Completely lubrication-free belt guiding
 • Low drive power
 • The endurance runner at higher temperatures in the food sector
 • Tight deflection radii
 • Compliant with EU regulation 10/2011
 • Long service life of the belt
 • FDA-compliant
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • For use with temperatures up to +180 °C
จาก 2.84 USD/ชิ้น
รายการ 40 สินค้าพร้อมส่ง :
36 ใน 24 ชั่วโมง
4 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® M250, sleeve bearing with flange, mm
 • Robust all-rounder material
 • Excellent vibration dampening
 • Resistant to edge pressure
 • High impact resistance
จาก 0.87 USD/ชิ้น
รายการ 144 สินค้าพร้อมส่ง :
140 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® X, sleeve bearing with flange, mm
 • The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
 • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Universal chemical resistance
 • High compressive strength
จาก 1.70 USD/ชิ้น
รายการ 77 สินค้าพร้อมส่ง :
36 ใน 24 ชั่วโมง
39 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® W300, sleeve bearing with flange, mm
 • The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
 • For especially long service life
 • Low coefficient of friction
 • Extremely high wear resistance
จาก 1.40 USD/ชิ้น
รายการ 105 สินค้าพร้อมส่ง :
37 ใน 24 ชั่วโมง
67 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® SG03, flanged sleeve bearing and felt seal, mm
 • Clean bearings even with dirt and dust, thanks to felt seal
 • In laboratory tests, a service life up to 50 times higher was achieved.
 • Most popular iglidur material worldwide
 • High wear resistance
iglidur® GLW, sleeve bearing with flange, mm
 • Cost-effective material for mass production
 • Applications with static loads
 • Cost-effective
 • Dirt-resistant
 • Resistant to vibrations
 • Lubrication and maintenance-free
เมื่อร้องขอ
รายการ 23 สินค้าพร้อมส่ง :
4 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® W360, sleeve bearing with flange, mm
 • General purpose endurance runner
 • Extremely wear-resistant
 • Continuous use up to +180°C
 • Suitable for wet environments
จาก 2.84 USD/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
6 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J3, sleeve bearing with flange, mm
 • The new endurance runner: specialist for pulsating loads
 • Low coefficients of friction
 • Good liquid media resistance
 • Low humidity absorption
จาก 1.39 USD/ชิ้น
รายการ 44 สินค้าพร้อมส่ง :
36 ใน 24 ชั่วโมง
7 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J260, sleeve bearing with flange, mm
 • Ideal for plastic shafts
 • Very good c. o. f. for low or medium loads
 • Good liquid media resistance
 • Slightly higher temperature rating than iglidur® J
จาก 1.72 USD/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
6 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J350, sleeve bearing with flange, mm
 • Endurance runner with high dimensional stability at high temperatures - Can be used with many kind of shafts and loads
 • Excellent coefficient of friction against steel
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Continuous service temperature up to +180 °C
 • For medium to high loads
จาก 1.92 USD/ชิ้น
รายการ 42 สินค้าพร้อมส่ง :
36 ใน 24 ชั่วโมง
6 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® L250, sleeve bearing with flange, mm
 • For high speeds
 • Specially made for fast rotating applications
 • Very low coefficients of friction
 • Excellent wear resistance
จาก 4.31 USD/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
6 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® R, sleeve bearing with flange, mm
 • Low-cost material, low wear
 • Good abrasion resistance
 • Low coefficients of friction in dry operation
 • Cost-effective
จาก 0.96 USD/ชิ้น
รายการ 19 สินค้าพร้อมส่ง :
17 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® D, sleeve bearing with flange, mm
 • Low-cost material with silicone
 • Low coefficients of friction at high speeds
 • For low loads
 • Cost-effective

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Aw Kai Hua

Product Manager iglidur® bearings ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h