ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

"Classic" series - available on a continuing basis

Download

"Classics" catalog - older products available on a continuing basis

Zipper "Classic" e-chain® - Quick installation with zipper

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ Rip-open from outside

Inner height hi: 17 mm
Inner widths Bi: 15 - 50 mm
bending radii R: 38 - 180 mm
Pitch: 30,5 mm


E2 mini "Classic" - One- and two-piece - Small up to medium sizes

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ Closed design

Inner height hi: 18 mm
Inner widths Bi: 15 - 50 mm
bending radii R: 28 - 180 mm
Pitch: 30,5 mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ Snap-open along outside on one side

Inner height hi: 17 mm
Inner widths Bi: 15 - 50 mm
bending radii R: 38 - 180 mm
Pitch: 30,5 mm


E2 medium "Classic" - For new constructions please use the E2/000 series

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ Closed design

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ Crossbars opened on the inside

Opened on one side

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ Crossbars opened on the outside

Opened on one side

Closed design

Snap-open along one side, crossbars to be opened from inside

Snap-open along one side, crossbars to be opened from outside


E2 R "Classic" - Two-piece E-Tubes - Chip protection - Very silent operation

Snap-open along the outside

เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ Two-part E-Tube

Inner height hi: 35 mm
Inner widths Bi: 50 - 75 mm
bending radii R: 75 - 250 mm
Pitch: 33,3 mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ Two-part E-Tube

Inner height hi: 45 mm
Inner widths Bi: 75 - 175 mm
bending radii R: 100 - 300 mm
Pitch: 36 mm


E4/light "Classic" - Discontinued series - For new designs please consider the E4/light series

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ With crossbars at every link, snap-open along both sides

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ With crossbars at every other link, snap-open along both sides

เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ E-Tube, snap-open on both sides

Pivotable cover

With crossbars at every link, snap-open along both sides

With crossbars at every other link, snap-open along both sides

E-Tube, snap-open along both sides, swivel lid


E4/0 "Classic" - Discontinued series - For new designs please consider E4.1 series

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ With crossbars at every link, snap-open along both sides

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ With crossbars at every other link, snap-open along both sides

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ E-Tube, snap-open on both sides

Pivotable cover

With crossbars at every link, snap-open along both sides

With crossbars at every other link, snap-open along both sides

E-Tube, snap-open along both sides, swivel lid


E-Band

Filling in the outer radius

Inner height hi: 25.5 mm
Inner width Bi: 25,5 mm
Bending radii R: 45 - 200 mm
Pitch: 25 mm


System autoglide

Version 2 - For Series 200 e-chains®

Injection-molded autoglide teeth along the inner radius.

Inner height hi: 25 mm
Inner height Bi: 57 mm
Bending radii R: 100 mm
Pitch: 45 mm


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h