โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า
ผู้ติดต่อของฉัน
IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898
TH(TH)

"Classic" series - available on a continuing basis

Download

"Classics" catalog - older products available on a continuing basis

Zipper "Classic" e-chain® - Quick installation with zipper

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Rip-open from outside

Inner height hi: 17 mm
Inner widths Bi: 15 - 50 mm
bending radii R: 38 - 180 mm
Pitch: 30,5 mm

E2 mini "Classic" - One- and two-piece - Small up to medium sizes

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ Closed design

Inner height hi: 18 mm
Inner widths Bi: 15 - 50 mm
bending radii R: 28 - 180 mm
Pitch: 30,5 mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Snap-open along outside on one side

Inner height hi: 17 mm
Inner widths Bi: 15 - 50 mm
bending radii R: 38 - 180 mm
Pitch: 30,5 mm

E2 medium "Classic" - For new constructions please use the E2/000 series

Closed design

Closed type

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Crossbars opened on the inside

Opened on one side

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง Crossbars opened on the outside

Opened on one side

Closed design

Snap-open along one side, crossbars to be opened from inside

Snap-open along one side, crossbars to be opened from outside


E2 R "Classic" - Two-piece E-Tubes - Chip protection - Very silent operation

Snap-open along the outside

เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ Two-part E-Tube

Inner height hi: 35 mm
Inner widths Bi: 50 - 75 mm
bending radii R: 75 - 250 mm
Pitch: 33,3 mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ Two-part E-Tube

Inner height hi: 45 mm
Inner widths Bi: 75 - 175 mm
bending radii R: 100 - 300 mm
Pitch: 36 mm

E4/light "Classic" - Discontinued series - For new designs please consider the E4/light series

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ With crossbars at every link, snap-open along both sides

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ With crossbars at every other link, snap-open along both sides

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ E-Tube, snap-open on both sides

Pivotable cover

With crossbars at every link, snap-open along both sides

With crossbars at every other link, snap-open along both sides

E-Tube, snap-open along both sides, swivel lid


E4/0 "Classic" - Discontinued series - For new designs please consider E4.1 series

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ With crossbars at every link, snap-open along both sides

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ With crossbars at every other link, snap-open along both sides

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ E-Tube, snap-open on both sides

Pivotable cover

With crossbars at every link, snap-open along both sides

With crossbars at every other link, snap-open along both sides

E-Tube, snap-open along both sides, swivel lid


E-Band

Filling in the outer radius

Inner height hi: 25.5 mm
Inner width Bi: 25,5 mm
Bending radii R: 45 - 200 mm
Pitch: 25 mm

System autoglide

Version 2 - For Series 200 e-chains®

Injection-molded autoglide teeth along the inner radius.

Inner height hi: 25 mm
Inner height Bi: 57 mm
Bending radii R: 100 mm
Pitch: 45 mm

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Apipol Vivatcharakoset

e-chains® & chainflex®
Thailand

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.