ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

PMA cable protection and accessories

PMA product range - versatile selection of tubes and systems

PMA cable protection systems are used wherever the mechanical protection of electrical lines and cables is needed. Highly flexible cable protection tubes are specifically suited for the additional protection of cable guides in e-chain® systems. Due to the combination of technical knowhow and the strictest international safety guidelines, PMA fulfils the worldwide requirements of industrial markets in application areas like mechanical engineering, automotive construction, fiber optics, solar systems as well as applications in the robot sector with high speeds and millions of alternate bending cycles.

PMAFLEX - corrugated tubes

PMAFLEX includes different tube types for a variety of applications in the cable protection field. The PMAFLEX range offers tubes for technically demanding applications with special requirements. Tube sizes are available from 4.5 mm to 125 mm diameter in versions from very light to very heavy and bendable to highly flexible. Standard colors are black and gray. Many tube types are specifically tested and/or approved according to CSA, UL recognition, NF, SNCF, DB, etc.

PMAFIX - connectors

The name PMAFIX describes a very large range in connection fittings with the patented PMA safety lock system. The connection fittings are available for a tightness of IP66 and IP68. IP66 connection fittings are equipped with a preinstalled universal lock, which guarantees a quick push-in assembly of the tube. IP68 connection fittings for higher requirements are delivered with a special tube sealing cap.

Regarding protective hoses, also refer to:

Energy supply chains as protective hoses

e-chain
systems®

plastic energy chains increase the service life of cables in motion control applications.

Energy supply system for industrial robot

triflex® R energy supply solutions specifically for 6-axis robots

Protective hoses for robots

Protectors and heat shield jackets for use on industrial robots


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PMAFLEX PIS/PIH

Highly flexible, medium corrugated tubes

Temperature range:
-50°C to +95°C,
short-term up to 150°C

PMAFLEX VOH

Flexible, very heavy version

Temperature range:
-40°C to +105°C,
short-term up to 150°C

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PMAFLEX CYL

Very flexible, medium corrugated tubes

Temperature range:
-40°C to +105°C,
short-term up to 150°C

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PACOF

Separable protective hose, flexible

Temperature range:
-40°C to +100°C,
short-term up to 130°C

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PMAFLEX PCL

Very flexible, medium corrugated tubes CSA

Temperature range:
-50°C to +105°C,
short-term up to 150°C

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PMAFIX VND

Straight fittings

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PMAFIX VWD

Fittings 90° angle

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PMAFIX VBD

Fittings 90° arc angle

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PMAFIX VAD

Fittings 45° angle

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PMAFIX VOD

Fittings 90° angle with flange

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ PMACLIP FH

Single-piece system support with integrated safety catch

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ SGB pipe clip

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ BMN/GMN - hexagon counter nut

For the additional securing of the connection fittings.
Material:
Type BMN: Polyamide, black
Type GMN: Polyamide, gray

สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ 514 - fitting screws

For temporary sealing for instance of switch cabinets that are prepared for PMAFIX fittings.
Material: Fiber-glass reinforced polyamide, light gray

PMA-COFLEX-LNO

Split fittings

PMA-COFLEX-GTN

Separable counter nut


สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 7 - 10 วันทำการ

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h