ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

10/C1 Fl., Thanapoom Tower

1550 New Petchburi Road,

Makkasan, Ratthawi, Bangkok 10400, Thailand

+66 (0)2 207 0541
+66 (0)2 652 7326

Motor cables

chainflex® motor cables are available as PVC and TPE motor cables and as multi-core and single-core cables. Flame-retardant, oil-resistant, halogen-free and UV-resistant versions are available as shielded or unshielded cable. The chainflex® motor cables are used in high speeds and accelerations. Tested in the igus® laboratory with millions of cycles in e-chains®, they provide guaranteed safety against failure.
 • Bending radii up to 5xd
 • Total shield with optimised braiding angle
 • Jacket materials: PVC, iguPUR, PUR or TPE

ช่วง

ฟิลเตอร์

'ข้อกำหนดหลัก
Cable structure
Material
Electrical information
Requirements
Drive technology system

จำนวนผลิตภัณฑ์: 27

chainflex® hybrid servo cable CF220.UL.H
 • Requirements: For medium duty applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1 
 • Silicone-free
 • Flame retardant
 • Overall shield
 • chainflex® class: 4.2.2.1 

จาก 4.46 USD / ft

10-14 วันทำงาน
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® servo cable CF270.UL.D
 • Requirements: For medium duty applications 
 • Outer jacket: PUR 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2 
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • Flame retardant
 • Offshore
 • Coolant resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Notch-resistant
 • Overall shield
 • PVC-free
 • chainflex® class: 4.2.3.1 

จาก 2.69 USD / ft

9 จาก 35 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® servo cable CF27.D
 • Requirements: For extremely heavy duty applications 
 • Outer jacket: PUR 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2 
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • Flame retardant
 • Offshore
 • Coolant resistant
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Notch-resistant
 • Overall shield
 • PVC-free
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 6.5.3.1 

จาก 3.74 USD / ft

18 จาก 25 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งใน 2 - 5 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF885
 • Requirements: For flexing applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance 
 • chainflex® class: 3.1.1.1 

จาก 1.06 USD / ft

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF886
 • Requirements: For flexing applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Overall shield
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance 
 • chainflex® class: 3.1.1.1 

จาก 1.49 USD / ft

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF30
 • Requirements: For heavy duty applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV resistance: Medium 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1 
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 5.5.2.2 

จาก 1.60 USD / ft

9 จาก 14 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF31
 • Requirements: For heavy duty applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Overall shield
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV resistance: Medium 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1 
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 5.5.2.1 

จาก 2.76 USD / ft

7 จาก 14 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF895
 • Requirements: For flexing applications 
 • Outer jacket: iguPUR 
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV resistance: Medium 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1 
 • chainflex® class: 3.1.3.1 

จาก 1.33 USD / ft

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF896
 • Requirements: For flexing applications 
 • Outer jacket: iguPUR 
 • Overall shield
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV resistance: Medium 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2 
 • chainflex® class: 3.1.3.1 

จาก 1.80 USD / ft

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF34.UL.D
 • Requirements: For extremely heavy duty applications 
 • Outer jacket: TPE 
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV resistance: High 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA 
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 6.6.4.2 

จาก 2.38 USD / ft

13 จาก 14 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งใน 2 - 5 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF35.UL
 • Requirements: For extremely heavy duty applications 
 • Outer jacket: TPE 
 • Overall shield
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • UV resistance: High 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA 
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 6.6.4.1 

เมื่อร้องขอ

1 จาก 14 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF37.D
 • Requirements: For heaviest duty applications 
 • Outer jacket: TPE 
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV resistance: High 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA 
 • PVC-free
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 7.6.4.2 

จาก 2.41 USD / ft

8 จาก 11 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งใน 2 - 5 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF38
 • Requirements: For heaviest duty applications 
 • Outer jacket: TPE 
 • Overall shield
 • Hydrolysis and microbe-resistant
 • Halogen-free
 • Silicone-free
 • UV resistance: High 
 • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA 
 • PVC-free
 • CFRIP®
 • chainflex® class: 7.6.4.1 

จาก 2.98 USD / ft

4 จาก 10 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งใน 2 - 5 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF885, lead screw cable/single core
 • Requirements: For flexing applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance 
 • chainflex® class: 3.1.1.1 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
chainflex® motor cable CF885.PE, lead screw cable/single core
 • Requirements: For flexing applications 
 • Outer jacket: PVC 
 • Flame retardant
 • Silicone-free
 • Oil resistance: No oil resistance 
 • chainflex® class: 3.1.1.1 

เมื่อร้องขอ

มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

Photo
Kreeya-arporn Phoonyachat

e-chains® & chainflex® East Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h