ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

Spherical balls

Bearings with igubal® spherical balls are 80% lighter than their metal counterparts. But comparably robust, nevertheless. At the same time, they are up to 40% more cost-effective and more economic in operation, in addition. They permit dry running without lubrication, which makes them maintenance-free.  igubal® spherical balls are available in various high-performance plastics, each with different properties. The iglidur® X polymer stands up to extreme temperatures between -100 °C and +250 °C and maintains its full compressive strength. iglidur® X almost universally chemical-resistant. iglidur® J scores with a low level of moisture absorption, iglidur® R with its especially low purchase cost. Another high-performance plastic was developed for the food industry that can be detected by metal detectors, thus increasing product safety. And iglidur® UW is suitable for underwater applications. The igubal® spherical balls are available in dimensional series E and K. The tolerance of the inner diameter corresponds to E10 (the shaft should have a tolerance between h6 and h9).  

หมวด
ฟิลเตอร์
Size
Temperatures
Requirements
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 21

ใหม่

Interchangeable spherical ball, moulded, A350EM-SP, mm, igubal®

 • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
 • Spherical ball material: iglidur® A350
 • For food contact
 • Cost-effective production through injection moulding
 • For metallic bearing housings
 • Material spherical ball: iglidur® A350

Interchangeable spherical ball, moulded, JEM-SP, mm, igubal®

 • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
 • Spherical ball material: iglidur® J
 • Low moisture absorption
 • Cost-effective production through injection moulding
 • For metallic bearing housings
 • Material spherical ball: iglidur® J
จาก 2.66 USD/ชิ้น
รายการ 13 สินค้าพร้อมส่ง :
7 ใน 24 ชั่วโมง
4 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical balls, JEM, interchangeable spherical ball, slim, mm, igubal®

 • Dimensional series: E following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® J 
 • For various metal bearing housings
 • Low wear against a lot of shaft materials
 • Low coefficients of friction during dry operation
 • Vibration dampening
 • Good chemical resistance
 • Best material to use with soft shaft materials
 • Low moisture absorption
 • Material spherical ball: iglidur® J

Spherical ball, A180EM, interchangeable spherical ball, slim, mm, igubal®

 • Dimensional series: E following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® A180
 • For various metal bearing housings
 • Complies with FDA regulations for repeated contact with food
 • Good media resistance
 • For wet environments
 • Good wear-resistance
 • Material spherical ball: iglidur® A180
เมื่อร้องขอ
รายการ 8 สินค้าพร้อมส่ง :
7 ใน 24 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, A350EM, interchangeable spherical ball, slim, mm, igubal®

 • Dimensional series: E following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® A350
 • For various metal bearing housings
 • Compliant with EC regulation 10/2011 EC, FDA-compliant
 • For use with temperatures up to +180 °C
 • For medium to high loads
 • Equally good for both oscillating and rotating applications
 • Material spherical ball: iglidur® A350
เมื่อร้องขอ
รายการ 8 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 24 ชั่วโมง
2 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, standard, WKM, mm, igubal®

 • Dimensional series: K following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® W300
 • Standard, with low coefficients of friction
 • Material spherical ball: iglidur® W300
จาก 0.98 USD/ชิ้น
รายการ 14 สินค้าพร้อมส่ง :
14 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, standard, WEM, mm, igubal®

 • Dimensional series: E following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® W300
 • Standard, with low coefficients of friction
 • Material spherical ball: iglidur® W300
จาก 1.02 USD/ชิ้น
รายการ 12 สินค้าพร้อมส่ง :
12 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, cost-effective, RKM, mm, igubal®

 • Dimensional series: K following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® R
 • Cost-effective, good wear resistance
 • Material spherical ball: iglidur® R
จาก 1.63 USD/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, cost-effective, REM, mm, igubal®

 • Dimensional series: E following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® R
 • Cost-effective, good wear resistance
 • Material spherical ball: iglidur® R
จาก 0.81 USD/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
5 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, high-temperature, XKM, mm, igubal®

 • Dimensional series: K, following DIN ISO 12240 
 • For temperatures up to +250°C
 • Material spherical ball: iglidur® X
เมื่อร้องขอ
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, high-temperature, XEM, mm, igubal®

 • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
 • For temperatures up to +250°C
 • Material spherical ball: iglidur® X
จาก 1.29 USD/ชิ้น
รายการ 5 สินค้าพร้อมส่ง :
5 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, low level of moisture absorption, JKM, mm, igubal®

 • Dimensional series: K following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® J
 • Low moisture absorption
 • Material spherical ball: iglidur® J
จาก 1.02 USD/ชิ้น
รายการ 14 สินค้าพร้อมส่ง :
14 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, low level of moisture absorption, JEM, mm, igubal®

 • Dimensional series: E following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® J
 • Low moisture absorption
 • Material spherical ball: iglidur® J
จาก 0.94 USD/ชิ้น
รายการ 12 สินค้าพร้อมส่ง :
12 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, splittable, low level of moisture absorption, JKM-GT, mm, igubal®

 • Dimensional series: K following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® J
 • splittable
 • Low moisture absorption
 • Material spherical ball: iglidur® J
จาก 25.56 USD/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

Spherical ball, low cost, low level of moisture absorption, J4KM, mm, igubal®

 • Dimensional series: K following DIN ISO 12240
 • Material of spherical ball: iglidur® J4
 • Cost-effective
 • Low moisture absorption
 • Material spherical ball: iglidur® J4
เมื่อร้องขอ
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h