ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

Ball bearings

Polymer ball bearings of the xiros® series are made of high-performance polymers and are therefore not only lubrication-free, but also extremely light and maintenance-friendly. Various designs are already available in the online store, but we also produce individual special parts for you.

จำนวนผลิตภัณฑ์: 87

xiros® radial deep groove ball bearing, xirodur B180, stainless steel balls, cage made of xirodur B180, mm

 • Smooth-running
 • Dirt-resistant
 • Cost-effective
 • Lowest wear
 • Suitable for contact with food
 • Seawater resistant
 • Balls material: Stainless steel
จาก 2.52 USD/ชิ้น
รายการ 72 สินค้าพร้อมส่ง :
22 ใน 24 ชั่วโมง
49 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® polymer ball transfer unit, xirodur B180, POM ball, mm

 • Roll material: POM
 • Balls material: POM
 • Temperature-resistant properties from -40° C to 80° C
จาก 4.85 USD/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® axial ball bearings, single row, xirodur B180, stainless steel balls, mm

 • contact with food
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
 • Cage material: xirodur B180
 • Balls material: Stainless steel
 • Rings material: xirodur B180
จาก 10.13 USD/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® radial deep groove ball bearing, xirodur B180, glass balls, cage made of xirodur B180, mm

 • non-metallic
 • lowest wear
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
 • Balls material: Glass
จาก 2.52 USD/ชิ้น
รายการ 71 สินค้าพร้อมส่ง :
4 ใน 24 ชั่วโมง
65 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® guide roller, aluminium tube with xirodur B180 flange ball bearings

 • Cage material: Polyamide (PA) (installation size: 608 – 6003)
 • Cage material: xirodur B180 (installation size: 6004)
 • Roller material: aluminium 
 • Ball material: stainless steel 
 • Ring material: xirodur B180
เมื่อร้องขอ
รายการ 11 สินค้าพร้อมส่ง :
9 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® radial deep groove ball bearing, xirodur A500, glass balls, cage made of PEEK, mm

 • higher temperatures
 • non-metallic
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • Balls material: Glass
จาก 15.95 USD/ชิ้น
รายการ 30 สินค้าพร้อมส่ง :
10 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® radial deep groove ball bearing, cover plate at one end, xirodur B180, glass balls, cage made of PA, mm

 • mon-metallic
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • dirt resistant
 • Balls material: Glass
จาก 6.25 USD/ชิ้น
รายการ 9 สินค้าพร้อมส่ง :
8 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® polymer ball transfer unit for higher loads, xirodur B180, POM ball, mm

 • Available in four installation sizes
 • Using stainless steel balls and an optimised housing interior, a three to five times higher load capacity up to 500 N is now possible
 • Less abrasion
 • Longer service life
 • Balls material: Stainless steel
จาก 3.59 USD/ชิ้น
รายการ 4 สินค้าพร้อมส่ง :
4 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® pillow block bearing, ESTM, fixed version, stainless steel balls, mm

 • Easy to install
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Chemical resistance
 • Seawater resistant
 • Dirt-resistant
 • Cost-effective
 • Balls material: Stainless steel
 • Rings material: xirodur B180
จาก 8.60 USD/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® radial deep groove ball bearing, xirodur A500, stainless steel balls, cage made of PEEK, mm

 • Especially suitable for use in a vacuum
 • Higher temperatures
 • For contact with food
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Chemical resistance
 • Seawater resistant
 • Dirt-resistant
 • Balls material: Stainless steel
จาก 15.95 USD/ชิ้น
รายการ 30 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 ชั่วโมง
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
ใหม่

xiros® guide rollers, stainless steel roller with xirodur B180 fixed flange ball bearing

⇑ Tech up
 • Longer service life with lubrication-free and maintenance-free polymer ball bearings
 • Areas of application: food and medical technology
⇓ Cost down
 • Cost-effective precision extruded roller
ProofSustainability
 • No lubrication necessary, so no environmental pollution

Electrostatically dissipative xiros® polymer ball transfer unit, xirodur F182, stainless steel ball, mm

 • Electrostatically dissipative
 • Long service life
 • Corrosion-free
 • Wear-resistant in dusty and dirty environments
 • Balls material: Stainless steel
เมื่อร้องขอ
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® guide roller, PVC tube with xirodur B180 flange ball bearings

 • Components with food conformity pursuant to regulation 10/2011/EU and regulation 1935/2004/EC
 • System solution, EU compliant
 • Cage material: xirodur B180 
 • Roller material: PVC 
 • Ball material: stainless steel 
 • Ring material: xirodur B180 
เมื่อร้องขอ
รายการ 8 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® radial deep groove ball bearing, xirodur B180, stainless steel balls, cage made of PE, mm

 • contact with food
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • dirt resistant
 • cost-effective
 • Balls material: Stainless steel
จาก 4.46 USD/ชิ้น
รายการ 11 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® polymer ball transfer unit for higher loads, xirodur B180, stainless steel ball, mm

 • Balls material: Stainless steel
เมื่อร้องขอ
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h