ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที

Flange ball bearings

Flange ball bearings of the xiros® series are embedded in an igubal® bearing housing. Both components are made of high-performance plastics, whereby the system is up to 60% lighter and up to 40% more cost-effective than comparable solutions made of metal. The polymer flange ball bearings do not need any lubricating oil or maintenance, and guarantee low-friction and hygienic dry operation. The bearings are corrosion-free, media-resistant and long-lasting, as well as being electrically insulating and optionally non-magnetic. 
The igubal® bearing housings allow a degree of flexibility with regard to assembly. Exact alignment of the bearing housing is not necessary as the spherical ball bearings automatically compensate for any misalignment.  

หมวด
ฟิลเตอร์
Size
Parameters
Temperatures
Requirements
Material
Design

จำนวนผลิตภัณฑ์: 14

xiros® radial deep groove ball bearing, flange on both sides, cover plate at both ends, xirodur F180, stainless steel balls, cage made of PA, mm

 • Antistatic
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Dirt-resistant
 • Balls material: Stainless steel
เมื่อร้องขอ
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® radial deep groove ball bearing, one-sided flange, cover plate at both ends, xirodur F180, stainless steel balls, cage made of PA, mm

 • Antistatic
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Dirt-resistant
 • Balls material: Stainless steel
จาก 10.14 USD/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® radial deep groove ball bearing, flange at one end, xirodur B180, stainless steel balls, cage made of PA/xirodur® B180, mm

 • for igus® guide rollers
 • Smooth running
 • low moisture absorption
 • dirt-resistant
 • Balls material: Stainless steel
จาก 13.91 USD/ชิ้น
รายการ 19 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® flange ball bearing, screw-on, stainless steel balls, mm

 • For loosely toleranced holding fixtures
 • For contact with food
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Chemical resistance
 • Seawater resistant
 • Dirt-resistant
 • Cost-effective
 • Balls material: Stainless steel
จาก 5.78 USD/ชิ้น
รายการ 6 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® radial deep groove ball bearing, flange at one end, cover plate at one end, xirodur S180, stainless steel balls, cage made of PA, mm

 • lowest wear
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Dirt-resistant
 • Cost-effective
 • Balls material: Stainless steel

xiros® radial deep groove ball bearing, single flange, xirodur S180/180, stainless steel balls, cage made of xirodur B180/PA, mm, black for visible parts

 • For igus® guide rollers
 • Lowest wear
 • Smooth running
 • Low moisture absorption
 • Dirt-resistant
 • Cost-effective
 • Balls material: Stainless steel

xiros® 2-hole flange bearing, EFOM, self-adjusting, xirodur B180, stainless steel balls, mm

 • trouble-free readjustment thanks to extended holes
 • precise alignment of the bearings not necessary
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
   
 • Balls material: Stainless steel
 • Rings material: xirodur B180
 • Cage material: xirodur B180
จาก 8.86 USD/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® 4-hole flange bearing, EFSM, self-adjusting, xirodur B180, stainless steel balls, mm

 • Compensation of misalignment errors
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
 • Balls material: Stainless steel
 • Rings material: xirodur B180
 • Cage material: xirodur B180
จาก 9.34 USD/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® 4-hole flange bearing, EFSM, self-adjusting, xirodur B180, glass balls, mm

 • Compensation of misalignment errors
 • non-metallic
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
 • Balls material: Glass
 • Rings material: xirodur B180
 • Cage material: xirodur B180
จาก 11.08 USD/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

xiros® 2-hole flange bearing, EFOM, self-adjusting, xirodur B180, glass balls, mm

 • trouble-free readjustment thanks to extended holes
 • precise alignment of the bearings not necessary
 • non-metallic
 • smooth running
 • low humidity absorption
 • chemically resistant
 • seawater resistant
 • dirt resistant
 • cost-effective
 • Balls material: Glass
 • Rings material: xirodur B180
 • Cage material: xirodur B180
จาก 10.61 USD/ชิ้น
รายการ 3 สินค้าพร้อมส่ง :
3 ใน 7 - 10 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h