ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Prevent loops – now with continually adjustable retraction force

triflex® RSP

triflex® RSP  
RSP- Intelligent retraction system
-avoid loop formationon the robot's wrist

"Intelligent" retraction system for multiple robot applications. Expansion lengths of 600 mm enable a secure guidance of the cables and hoses, even with large arm diameters and very complex movements. The retraction forces can be adjusted with the help of a pneumatic cylinder. Whether light or heavy fillings, long or short robot arms - with the igus® RSP retraction system the retraction force can always be adjusted according to the individual application.
 

  • Even larger triflex® R e-chains® can be guided safely up to ø 125 mm
  • Adjustable, variable pull-back force made possible by a pressure control valve
  • Virtually constant power flow over the complete travel, even with heavy fillings.
  • Limit position can be monitored, therefore avoiding significant damage during failures.
  • Larger pull-back forces for RS system
  • Mounting options for numerous robot types and manufacturers with adapter consoles
  • Typical applications: Axis 3-6 on industrial robots
  • Hardly any energy consumption due to integrated air reservoir

 

1

Up to 780 mm stroke with TRC, TRE and TRCF e-chains® possible

2

Increased protection against failure by optional end position monitoring

3

Standard pneumatic components for easy integration

4

Pressure compensation unit for an adjustable retraction force

5

Custom expansion options due to compact mounting brackets

6

Open, well organised system, lean design

7

Double retraction distance in relation to the overall length

 

Y = Fixed end | X = Moving end

 

Y = Possible fastening position | X = glide through ring

 
RSP

1. line of vision
2. standard length e-chain®
3. fixation point right
This graph shows triflex® RS - fixation point right

 
triflex RSP Kuka  
triflex rsp

1) Fixed end

 
triflex rsp

2) Pressure compensation unit

 
Delivery program | RSP Pneumatic pull-back system

Width
-index
RSP
Left fixed point part. no.
Retract travel
max. [mm] 1)
Dimension
A
Dimension
B
Dimension
C
Dimension
D
Dimension
E
60. TR.RSP.60.L 580 792 396 177 277 135  Enquiries
70. TR.RSP.70.L 580 792 396 177277 135  Enquiries
85. TR.RSP.85.L 620 836 461 213306 135  Enquiries
100. TR.RSP.100.L 620 845467 213306 135  Enquiries
125. TR.RSP.125.L 780 1043 570 245405 135  Enquiries
Width
-index
RSP
Right fixed point part. no.
Retract travel
max. [mm] 1)
Dimension
A
Dimension
B
Dimension
C
Dimension
D
Dimension
E
60. TR.RSP.60.R 580 792 396 177277 135  Enquiries
70. TR.RSP.70.R 580 792 396 177277 135  Enquiries
85. TR.RSP.85.R 620 836 461 213 306 135  Enquiries
100. TR.RSP.100.R 620 845 467 213 306 135  Enquiries
125. TR.RSP.125.R 780 1043 570 245 405 135  Enquiries

*RSP without triflex® R e-chain®
1) These are the maximum values. During normal operation a usage of more than 70% is inadvisable in order to keep a reserve ready.

RSP

1= Suitable triflex® R e-chains® for RSP
2= Total chain length = Additional length starting from the gliding feed-through LLLL + the chain length within the system
3 & 4= RSP system (without e-chain®) + pressure compensation unit + mounting bracket + gliding feed-through =
TR.RSP.XX. L or TR.RSP.XX. R

 
Delivery program | e-chain® for RSP

Width
-index
Part No. TRC
closed design
e-chain® standard-length
[mm]
60. TRC.RSP.60.087. LLL.0 500 1000 1500 2000 Enquiries
70. TRC.RSP.70.110. LLL.0 500 1000 1500 2000 Enquiries
85. TRC.RSP.85.135. LLL.0 500 1000 1500 2000 Enquiries
100. TRC.RSP.100.145.LLL.0 500 1000 1500 2000 Enquiries
125. TRC.RSP.125.182.LLL.0 500 1000 1500 2000 Enquiries
Width
-index
Part No. TRE
"easy"-design
e-chain® standard-length
[mm]
60. TRE.RSP.60.087. LLL.0.B 500 1000 1500 2000 Enquiries
70. TRE.RSP.70.110. LLL.0.B 500 1000 1500 2000 Enquiries
85. TRE.RSP.85.135. LLL.0.B 500 1000 1500 2000 Enquiries
100. TRE.RSP.100.145.LLL.0.B 500 1000 1500 2000 Enquiries
125. TRE.RSP.125.182.LLL.0.B 500 1000 1500 2000 Enquiries
Please complete from the standard lengths in the note field (length measured from the gliding feed-through) Example: TRC.RSP.60.087.500.0

Calculating the overall chain length | RS e-chains®

Ø
Index
R [mm] e-chain® length within
the system [mm]
Number of e-chain® links total length e-chain® [mm]
30. - - - -
40. - - - -
50. - - - -
60. 087 1489 73 LLL + 1489
65 - - - -
70. 110 1484 58 LLL + 1484
85. 135 1622 53 LLL + 1622
85. (R 240) - - - -
100. 145 1656 48 LLL + 1656
125. 182 1940 44 LLL + 1962

chain length within the system + standard length LLL (measured from the gliding feed-through) = total chain length

More information:

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

ข้าพเจ้ายินดีตอบคำถามของคุณโดยพบกัน

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h