ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Search for application examples

Improve technology and reduce costs

For years the igus® motto has been "plastics for longer life®". By this we mean the production of innovative plastic products which reduce maintenance work, achieve technical improvements, at the same time as reducing costs and increasing service life, everything delivered immediately from stock.

Our customers were able to improve the technology and reduce costs in more than 590 applications.
Some examples:

Longest travel in the world - no more downtimes

The longest travel with plastic energy chain  

The e-chain systems® today clearly contribute toward reliability, as system downtimes, for example through cable breaks, are reduced to zero.

Cables defy heat, sun, rain and snow

LED screen  

Previously used cables from a competitor had failed; since then the temperature-resistant chainflex® cables are used; the larger-than-life size LED screen in Dallas functions in any weather.

Rough environment, high speed

Special machine construction  

Even in particularly aggressive ambient conditions like in this high speed machining center, energy supply systems prove their reliability.

Costs saved, machine
availability increased

Beverages industry  

As iglidur® plain bearings have a long service life, and in addition need not be lubricated and costs only a fraction compared to conventional bearings, 90% of the costs could be saved.

More than Euro 10,000 saved each year

Fully automatic tire fitting lines  

The previously used bearings were blocked and the shafts used to break. The lubricant-free igubal® flange bearings used instead have been operating since May 2007 without failure. This saved Euro 2,440 in repair costs and Euro 8,400 in machine stoppages each year.

Trouble-free operation instead of shaft destruction

Concrete pipe cutter  

Due to the dirt accumulation in the ball bearings, the balls were blocked and the shafts were destroyed. The concrete cutting machine has now run for over three years entirely free of troubles despite the extremely heavy-duty operation.

Search

Are you looking for practically tested application examples in a certain industry?
Here you can browse through already implemented applications and filter them according to your specifications.

Industry sector:
Case of application:


Bulkhandling Cranes applications

igus® applications and references with bulkhandling cranes.

Bulkhandling Cranes applications    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    

Harbor crane

Circular motion mounted on the side in a harbor crane.

Harbor crane    

Ship loader

Since the ship loader started operations in 2000, no troubles, either mechanical or in the cables, have occurred in the energy chain area.

Ship loader    

Roof structure

Thanks to the construction with e-chains® in the thermal spas in Bad Wörishofen, about 100 meters of cable could be saved and the weight of the roof was reduced.

Roof structure    

Crane track

Crane travels up to 500 m with energy chain systems and cables from igus®.

Crane track    

Crane system

In the crane system, the requirements on the operating safety are especially high due to the long travels. Expensive shut downs and downtimes must be avoided in any case.

Crane system    

Crane system

Cranes on the chain - Energy supply system in heavy duty use since 12 years.

Crane system    

Crane system

In crane construction, energy supply systems frequently prove their technical and economic strengths. Flexibility, variability and a space-saving installation are only some of the most important criteria.

Crane system    

Coal-fired power plant

e-chain system® for a coal unloader. Operating since three years without any problem.

Coal-fired power plant    

Steel works

Extremely difficult conditions: Dirt and dust, heavy filling, long travel and high temperatures. The system functions since 2003.

Steel works    

Ship unloading crane

Application of e-chain® systems in ship unloader

Ship unloading crane    

Shipyard crane

Energy supply systems for shipyard cranes successfully in operation since six years.

Shipyard crane    

Two-girder bridge crane

With the perfectly fitting energy supplysystem for this crane system, the overalldimension for the installation was considerablyreduced.

Two-girder bridge crane    

Assembly crane

This crane in a truck assembly plant is used to unload andtransport the individual vehicle chassis at the beginning of the assembly process.

Assembly crane    

Boat cranes

In contrast to metal and bronze bearings, the igus® bearings do not corrode due to their high-performance polymer structure and are for this reason the ideal choice for underwater application.

Boat cranes    

Maintenance-free operation for 8 years

The energy chain employed in 2000 runs smoothly.

Maintenance-free operation for 8 years    

Discharging station for crude metal/metal scrap

Almost maintenance-free solution in a discharge station for crude metal/metal scrap, thanks to the energy supply system with plastic products from igus®.

Discharging station for crude metal/metal scrap    

Roof sliding door for entering crane cabin

Saves costs and better

Roof sliding door for entering crane cabin    

Indoor crane

Pre-assembled energy supply systems for customized indoor cranes.

Indoor crane    

Goliath Cranes applications

igus® applications and references with Goliath Cranes.

Goliath Cranes applications    

Heavy Duty applications

Examples for the use of igus® e-chain systems® in cranes.

Heavy Duty applications    

Crane sensor

These sensors are used to prevent the blocks on the individual cranes from moving.

Crane sensor    

Indoor and outdoor cranes

Outdoor cranes must withstand harsh weather conditions. Indoor cranes also work under alternating moisture influences with simultaneous extremely high temperatures.

Indoor and outdoor cranes    

Ship-to-shore-crane

This ship-to-shore crane can not only lift the container and set it down again, the whole crane girder can be moved vertically

Ship-to-shore-crane    

Ship-to-shore-crane

The replacement of the old roller e-chain system® by an igus® P4 e-chain® resulted in several advantages.

Ship-to-shore-crane    

Fully automatic indoor crane

In halls in particular, every little bit of space often counts.

Fully automatic indoor crane    

Crane in metal processing

With this indoor crane application, igus® e-chains® can really show off their strengths.

Crane in metal processing    

Crane applications

In this case, two different crane applications have been realised using the igus® energy chain series 5050 from the E4/4 range

Crane applications    

Crane in sawmill

This crane is to be used in a sawmill to transport up to 8 cubic metres of wood chips at once.

Crane in sawmill    

Crane in casting house

These three cranes are used to transport containers with liquid metal in a casting house.

Crane in casting house    

Ship-to-shore-crane

A special challenge when designing this crane was noise reduction, because the harbour is in the direct vicinity of a residential area.

Ship-to-shore-crane    

Coal tipper

Only six weeks' service life with competitor's product. No downtime after six months with igus®.

Coal tipper    

Elevator crane

Competitor's chains broke down regularly, igus® chains worked without downtimes.

Elevator crane    

Hall crane equipment

This energy supply saves space by avoiding the trough.

Hall crane equipment    

Hall cranes

Reliable energy supply for crane and gantry travel in waste sorting operations.

Hall cranes    

Crane

There was no standard solution available to developers who wished to route their supply cables over a length of 15 metres in their crane.

Crane    

Process crane

In this process crane there was a number of required cables and less space available.

Process crane    

Hydraulic crane

It was very complicated to install or replace hydraulic hoses at this crane.

Hydraulic crane    

Crane

This crane transports billets with the help of a magnet traverse in a steelwork.

Crane    

Crane crab

This crane crab runs on a reconditioned crane girder.

Crane crab    

Container cranes at the CTA

Energy and signal supply to the container cranes at the HHLA Container Terminal Altenwerder - twelve trouble-free years

Container cranes at the CTA    

Hot dip galvanising

Energy chain and plastic trough made from chemically-resistant plastic from igus® have been successfully in operation at a hot dip galvanising plant for years.

Hot dip galvanising    
Applications overview

I have the following project - following question - following request

No application example has been found here for your special case of application. Would you like to have further assistance?
Please let us know how we can help you!ข้อมูลของคุณ

โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนเสมอ

เกี่ยวกับบริษัท:*
ชื่อ:*
นามสกุล:*
โทรศัพท์:
อีเมล:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
รหัสไปรษณีย์:*
ประเทศ:*
หากท่านประสงค์จะขอรับแคตตาล็อกหรือตัวอย่างสินค้ากรุณากรอกที่อยู่ของท่านที่นี่
แบบฟอร์มของที่อยู่:
ถนน:
เมือง:
จังหวัด:
ใช่ ฉันต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ igus®ทางอีเมล ฉันยอมรับที่จะใช้ข้อมูลของฉันโดย igus® ในรูปแบบข้อความโฆษณาตาม หลักเกณฑ์การป้องกันข้อมูล . ฉันทราบว่าฉันสามารถยกเลิกความยินยอมของฉันได้ทุกเมื่อโดยใช้ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ซึ่งแนบอยู่ในอีเมลทุกฉบับ
ข้าพเจ้ายอมรับกฎ ข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลและการประมวลข้อมูลของข้าพเจ้าท่านสามารถยกเลิกสิทธิอนุญาตนี้ได้ทุกเมื่อ
ส่ง