ผู้ติดต่อของฉัน
เลือกตำแหน่งที่ตั้ง

หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที


How to become an igus® supplier:

Nothing impresses customers the world over more than speed!

We are seeking subcontractors who can provide us with support in serving our customers as speedily as possible.

Our subcontractors will
  • deliver quickly and accurately
  • make continuous efforts to lower costs
  • meet high quality standards
  • possess development competence
  • treat information with the highest confidentiality
  • cater to special requests

ISO certification is usually required. Naturally, price also plays a role. Günter Blase: "We don't always want the best price, but at least the second best one without having to specially ask for it."

igus values fair and lasting relationships with all its suppliers, some of whom claim that the clock can be set by payments received from igus.


Contact us: