ผู้ติดต่อของฉัน
igus® (Thailand) Co.Ltd.

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,

Bangsue, Bangsue

Bangkok 10800 Thailand

+66 (0)2 587 4899
+66 (0)2 587 4898

Maintenance-free iglidur® plain bearings

Change bearings now and save up to 40% of costs
Lowering costs and raising service life with no lubrication and a reduction in maintenance work, everything delivered immediately from stock - that is the core idea and the objective of all iglidur® polymer plain bearings.
The igus® plain bearings range includes sleeve bearings, flange bearings, thrust washers, piston rings, clip-on plain bearings and many other designs. iglidur® plain bearings always offer a solution – either from the catalogue range or as custom-made plain bearing special solution. No minimum quantity!
iglidur® bearings are suitable for all moving applications  - from automotive mass production and special mechanical engineering, from underwater applications to the food or tobacco industry, for resistance to extreme temperatures and chemicals and for simple sheet-metal bushings.  
 

ช่วง

ฟิลเตอร์

'ข้อกำหนดหลัก
Size
Requirements
Material

จำนวนผลิตภัณฑ์: 51

iglidur® G, sleeve bearing with flange, mm
 • The all-round classic with an excellent price/performance ratio
 • High wear resistance
 • Resistance to dust and dirt
 • Cost-effective
จาก 0.74 USD/ชิ้น
129 จาก 287 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® G1, sleeve bearing with flange, mm
 • Two times longer service life at high loads
 • Up to 4 times lower wear at low loads
 • Long-term service temperature up to +180°C
 • Pressfit up to +120°C (iglidur® G: up to +80°C)
 • Moisture absorption reduced by 50%
เมื่อร้องขอ
มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® M250, sleeve bearing with flange, mm
 • The tough all-rounder with excellent vibration dampening
 • Excellent vibration dampening
 • Resistant to edge loads
 • High impact resistance
จาก 0.87 USD/ชิ้น
72 จาก 141 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® P210, sleeve bearing with flange, mm
 • Specialist for pivoting, rolling applications and more - Good coefficients of friction and wear on almost every shaft
 • Low humidity absorption
 • Extremely wear resistant especially up to 20 MPa in pivoting applications
 • Versatile: performance on many different shafts
 • Good with edge loads
 • Lubrication and maintenance-free
 • Standard range from stock
จาก 1.09 USD/ชิ้น
มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® P, sleeve bearing with flange, mm
 • The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity
 • Low water absorption
 • Low wear rates
 • High load capacity
จาก 0.81 USD/ชิ้น
20 จาก 71 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® X, sleeve bearing with flange, mm
 • The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
 • Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Universal chemical resistance
 • High compressive strength
จาก 1.70 USD/ชิ้น
44 จาก 75 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J, sleeve bearing with flange, mm
 • The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction
 • Low wear against different shaft materials
 • Low coefficients of friction in dry operation
 • Vibration-dampening
จาก 1.12 USD/ชิ้น
57 จาก 137 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® W300, sleeve bearing with flange, mm
 • The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
 • For especially long service life
 • Low coefficient of friction
 • Extremely high wear resistance
จาก 1.40 USD/ชิ้น
76 จาก 105 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J260, sleeve bearing with flange, mm
 • Ideal for plastic shafts
 • Very good c. o. f. for low or medium loads
 • Good liquid media resistance
 • Slightly higher temperature rating than iglidur® J
จาก 1.72 USD/ชิ้น
6 จาก 6 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® W360, sleeve bearing with flange, mm
 • General purpose endurance runner
 • Extremely wear-resistant
 • Continuous use up to +180°C
 • Suitable for wet environments
จาก 2.84 USD/ชิ้น
มีให้ตามคำร้องขอ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J3, sleeve bearing with flange, mm
 • The new endurance runner: specialist for pulsating loads
 • Low coefficients of friction
 • Good liquid media resistance
 • Low humidity absorption
จาก 1.52 USD/ชิ้น
12 จาก 44 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® J350, sleeve bearing with flange, mm
 • Endurance runner with high dimensional stability at high temperatures - Can be used with many kind of shafts and loads
 • Excellent coefficient of friction against steel
 • Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
 • Continuous service temperature up to +180 °C
 • For medium to high loads
จาก 1.92 USD/ชิ้น
6 จาก 42 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® L250, sleeve bearing with flange, mm
 • For high speeds
 • Specially made for fast rotating applications
 • Very low coefficients of friction
 • Excellent wear resistance
จาก 4.66 USD/ชิ้น
6 จาก 6 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งใน 2 - 5 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® R, sleeve bearing with flange, mm
 • Low-cost material, low wear
 • Good abrasion resistance
 • Low coefficients of friction in dry operation
 • Cost-effective
จาก 0.96 USD/ชิ้น
9 จาก 19 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งใน 2 - 5 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์
iglidur® X6, sleeve bearing with flange, mm
Runs up to six times longer than iglidur® X
 • Long term service temperature up to +250 °C
 • Up to 50 % better press fit than iglidur® X
 • High compressive strength
จาก 3.71 USD/ชิ้น
11 จาก 16 รายการสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Chadchanon Pathumworachat

Bearings <br> North/West Central

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

24h